Kararı vermiş erken
Başını aldı gitti.
Sahillerde gezerken
Deryaya daldı gitti.

Hakiki dost bilmişti
İşleri düzelmişti
Ecel çıkıp gelmişti
Yüzüne güldü gitti.

Ederdi satı pazar
Boş yere yapar bozar
Olmuş dünyadan bîzar
Kefeni giydi gitti.

Bin doğar bini gider
Emir böyleymiş meğer
Şu dünyaya kim doyar
Şu ömrü doldu gitti.

Vakti gelip gidiyor
Ansızın geldi diyor
Ruhu teslim ediyor
Azrail geldi gitti.

Birlikte yer içerler
Kurtuluş nerde derler
Yunus miskin fakirler
Gerçeği buldu gitti.