Şöyle nazar edeler
Ne var cihan içinde?
Toprak oldu niceler
Çok az zaman içinde.

Açılan güller soldu
Bülbüller ötmez oldu
Herkes perişan oldu
Kaldı zindan içinde.

Çok can ateşte yandı
Sürümüzü kurt aldı
Çobanı bakakaldı
Zâr-ü figan içinde.

Çekip gider insanlar
Hasret kalıyor canlar
Olacak buluşanlar
Yarın cinân içinde.

İpek kumaş giyenler
Kendini beğenenler
Çürümüş nice tenler
Yatar kefen içinde.

Sürmeli karakaşlar
İnciye benzer dişler
Ela göz sırma saçlar
Yılan çıyan içinde.

Çürümüş tutan eller
Susmuş konuşan diller
Ciğerpare oğullar
Kalmış al kan içinde.

Bu dünyaya aldanan
Vefa bulurum sanan
Ömrü boşa harcayan
Ölmüş pişman içinde.

Yunus uzatma sözü!
Haramdan sakın gözü!
Allah'a çevir yüzü!
Kalma aman içinde!