Ecel oku saplanır
Kafileye dur derler.
Gâfiller yolda kalır
(Ettiğini gör!) derler.

Çaldırma imanını!
Gözet ecel ânını!
Şu emanet canını
(Sahibine ver!) derler.

Derin çukur kazılır
Yakınların üzülür
Işıksız ev düzülür
(Karanlığa gir!) derler.

Kabrin sorgular seni
Göster der hediyeni
Hediyesiz geleni
(Yılan çıyan yer) derler.

Zındığın aklı şaşa
Allah yoktur der hâşâ
Kabre girip sıkışa
(Vur belini kır!) derler.

Salihse gele dile
Konuşur güle güle
Cennetten huri gele
(Kabrin dolsun nur) derler.

Yunus sarıl hizmete!
Kavuşursun himmete
Mevla’nın lütfu yete
(Gel Cennete gir!) derler.