Şu yalan dünyaya gönül verilmez
Kurtulan hiç var mı ecel elinden?
İnsan âciz iken göğüs gerilmez
Kurtulan hiç var mı ecel elinden?

Göğe kaldırıldı hazret-i İsa
Denizleri yardı hazret-i Musa
Ejderha olurdu elinde âsâ
Kurtulan hiç var mı ecel elinden?

Yunus nebi kırk gün balıkla yüzdü
İskender şahlandı âlemi gezdi
Süleyman nebinin tahtını bozdu
Kurtulan hiç var mı ecel elinden?

Zâlim kral Nemrut tanrıyım dedi
Göklere çıkmayı bile denedi
Nihayet bir sinek helâk eyledi
Kurtulan hiç var mı ecel elinden?

Kur’an âyet âyet nazil olurdu
Sahabe toplanıp notlar alırdı
Kalsa idi Resulullah kalırdı
Kurtulan hiç var mı ecel elinden?

Göklerde gezerdi Sultan Süleyman
Lokman bulamadı ölüme derman
Yunus’un maksadı hakiki iman
Kurtulan hiç var mı ecel elinden?