Azıksız çıkma yola!
Sonunu düşün ağla!
Dünya peşine düşüp
Kıyameti unutma!

Günahları tartarlar
Zebaniler tutarlar
Cehenneme atarlar
Dehşetli figan ola.

Ana bakamaz kıza
Oğul babayı üze
Çıkılması zor düze
O gün gelince başa.

Yunus yarını düşün!
Kolay değildir işin
Belaya girer başın
Orda ıssız kalınca.