İsrâfil surunu vura
Hep mahlûkat bakıp dura
Dirilip hep haşre vara
Orda hâkim Sübhân ola.

Dağlar yerinden ayrılır
Gökler heybetten yarılır
Yıldızlar kopup kırılır
Düşüp yere yuvarlana.

Günah ve sevap tartılır
Gizli perdeler yırtılır
Unuttuğun günahların
Orda gösterilir sana.

Zebaniler çekip tutar
İte kaka nara atar
Cehennem alıp yutar
O gün ne feryatlar kopa.

Yunus söyler bu sözleri
Kimsenin tutmaz dizleri
Fırlayıp çıkar gözleri
Haktan inayet umula.