Anılınca korkar can
Kim kurtulmuş ecelden?
Anlar ciğeri yanan
Kim kurtulmuş ecelden?

Ev koymadı girmedik
Yer koymadı yarmadık
Deme hiç uyarmadık
Kim kurtulmuş ecelden?

Ey atalar analar
Acısına kanalar
Oğul diye yanalar
Kim kurtulmuş ecelden?

Bozulmaz hiç yazılar
Ne göğüsler sızılar
Gider körpe kuzular
Kim kurtulmuş ecelden?

Yunus çıkmış geliyor
Gözyaşını siliyor
Yanık bağrı deliyor
Kim kurtulmuş ecelden?