Gelmişiz dünyaya elde olmadan
Elde olmadan da gideriz bir gün.
Kimi elli kimi otuz dolmadan
Ecel gelir gelmez ölürüz bir gün.

Dünya bir tarladır eken biçecek
Herkes bu diyardan bir gün göçecek
Ecel şerbetini er geç içecek
Ne ekmişsek onu biçeriz bir gün.

Boşa gün geçirme nerede deden?
Hakikati öğren henüz ölmeden!
Hakkı inkâr eden ağlar gülmeden
Haramı helâli biliriz bir gün.

Hepsini sorarlar günü gelince
Adım atmış mısın yerli yerince
Amel defterinde inceden ince
Tutulan hesabı görürüz bir gün.