Yapış en sağlam ipe!
Ölüm vardır unutma!
Kulağa olsun küpe!
Ölüm vardır unutma!

Kendini durma uyar!
Deme daha vakit var!
Kabre girme günahkâr!
Ölüm vardır unutma!

Nefsine uyup azma!
Köpürüp hemen kızma!
Sakın ihlâsı bozma!
Ölüm vardır unutma!

Nefse şeytana kanma!
Hazır ol oyalanma!
Eceli uzak sanma!
Ölüm vardır unutma!

Kötüye olma yoldaş!
Nefsin ile et savaş!
Çıkan engelleri aş!
Ölüm vardır unutma!

Çalışanı Hak sever
Kendini hizmete ver!
Arama zaman ve yer!
Ölüm vardır unutma!

İşi yarına atma!
Dini dünyaya satma!
Hakkı bâtıla katma!
Ölüm vardır unutma!

Malın ile övünme!
Pişman olup dövünme!
Sağlığına güvenme!
Ölüm vardır unutma!

Can çıkmamış daha ne?
Bulma özür bahane!
Yaşasan da şahane!
Ölüm vardır unutma!

Öfkeyi at sakinle!
Hesaplaş hep kendinle!
Büyük sözünü dinle!
Ölüm vardır unutma!

Zanla kimseyi yerme!
Dininden taviz verme!
Eceli uzak görme!
Ölüm vardır unutma!

Rızkına haram katma!
Namazını aksatma!
Tövbe etmeden yatma!
Ölüm vardır unutma!

Sadık olasın yâre!
Gözü kapa ağyâre!
Gezme öyle avare!
Ölüm vardır unutma!

Bid’at ehliyle gezme!
Üzül de sen tek üzme!
Günah içinde yüzme!
Ölüm vardır unutma!

Mahşerde olma zelil!
Hak karşısında eğil!
Ecel elinde değil
Ölüm vardır unutma!

Zahire verme önem!
Hiç kimseyi etme zem!
Hazırlanmak pek elzem!
Ölüm vardır unutma!

İnsanlara hor bakma!
Kalb kırma gönül yıkma!
Azıksız yola çıkma!
Ölüm vardır unutma!

Ecel gelir duyurmaz
Bu genç diye ayırmaz
Hiç kimseyi kayırmaz
Ölüm vardır unutma!

Hak’tan kesilmez ümit!
Mezara imanla git!
Herkese altın öğüt
Ölüm vardır unutma!

Dik tutma hiç başını!
Sakın çatma kaşını!
Küçük görme yaşını!
Ölüm vardır unutma!

Düşün inceden ince!
Hazırlan bir an önce!
Hiç beklemez gelince
Ölüm vardır unutma!

Ahmak yanına varma!
Başına bela sarma!
Cahile bir şey sorma!
Ölüm vardır unutma!

Bir an gaflete dalma!
Fitneye sebep olma!
Mazlum âhını alma!
Ölüm vardır unutma!

Salih ile taş taşı!
Fasıkla yeme aşı!
İlimdir işin başı
Ölüm vardır unutma!

Yemesin seni kibir!
Seni bekliyor kabir
Tabuta imanla gir!
Ölüm vardır unutma!

Sapık yol olsa da bol
Bir tanedir doğru yol
Sen de Ehl-i sünnet ol!
Ölüm vardır unutma!

Ecel tanımaz zaman
Hiç kimseye vermez aman
Her işin başı iman
Ölüm vardır unutma!

Söz dinle inat etme!
Evliyaya kin gütme!
Sapık peşinden gitme!
Ölüm vardır unutma!

Tetkik et sağı solu!
Ortalık sapık dolu
Tektir kurtuluş yolu
Ölüm vardır unutma!

Ehl-i sünnetsiz olmaz
Sapıklar felah bulmaz
Dünya kimseye kalmaz
Ölüm vardır unutma!

Mezhepsiz kimseden kaç!
Herkes mezhebe muhtaç
Ehl-i sünnet başa taç
Ölüm vardır unutma!

Besleme kötü emel!
Sağlam olmalı temel!
Gel Ehl-i sünnete gel!
Ölüm vardır unutma!

Keramet elbette hak
İnkâr edenler ahmak
Bir gün gelir muhakkak
Ölüm vardır unutma!

Uzun emelden vazgeç!
Şerri bırak hayrı seç!
Herkes gider er ve geç
Ölüm vardır unutma!

Haramdan elini çek!
Hesabı vardır tek tek
Yarın için tohum ek!
Ölüm vardır unutma!

Olmuşsan Ehl-i sünnet
Hazır bekliyor Cennet
Getirme sakın cinnet!
Ölüm vardır unutma!

Hâlin olmadan yaman
Henüz canın çıkmadan
Her yerde ve her zaman
Ölüm vardır unutma!

Şan ve şöhrete tapma!
Er ol çavuşluk yapma!
Ehl-i sünnetten sapma!
Ölüm vardır unutma!

Ömrü geçir izzetle!
Ecelini gözetle!
Hoca der ki özetle
Ölüm vardır unutma!