Ecel âniden gelmiş yakalamış habersiz
Gözleri solmuş fersiz; sözleri gayet yersiz

Düşünmüş ki “Azrail haber falan verseydi
Şöyle bir görünseydi ya rüyama girseydi.”

Hazret-i Azrail’e çok rica ediyormuş
(Eğer imkânı varsa az mühlet ver!) diyormuş.

Mal ve mülk sevdasıyla dünyadan kopamamış
Âhireti unutmuş hazırlık yapamamış.

Alamamış yanına para pul ne de bavul
Uyumuş horul horul çalınmışsa da davul.

Yaş yetmişi geçse de kaynamış fıkır fıkır
Bu cümbüşlü âlemi gönlü nasıl bırakır?

Dense de inanmazdı yaş yetmişse iş bitmiş
Anlamamış bunca yıl nasıl da geçip gitmiş.

Yıkılmış hep düşleri yarım kalmış işleri
Hâlis altından imiş o protez dişleri.

Hayatının sonunda vurgunlar vurabilmiş
Hortumlar sayesinde işini kurabilmiş.

Gayet ucuza satmış şerefin kilosunu
Yine de kaçırmış beş uçak filosunu.

Dünyaları dolaşmış ama hacca gitmemiş
Alnı secde görmemiş hiç ibadet etmemiş.

Dinden habersiz nefsi edilmemiş terbiye
Kul hakkından anlamaz; tutturur hep ver diye.

Çok gâfil yakalanmış hazırlıkları yokmuş
Dini öcü bilirmiş camiye karnı tokmuş.

Üç çocuğu da sanki vampir yarasa
Diyorlar (Baba ölse biz de konsak mirasa.)

Ölünce dökecekler timsah gözyaşlarını
Çoktan hazırlamışlar kabrinin taşlarını.

Katafalka konarak cenaze kokutulur
Kırkıncı günü diye mevlidi okutulur.

Musikiyle karışık bir ilahi aryası
Mevlit bitince başlar dedikodu furyası.

Bu cinnet kervanına nice soysuz katılır
Ne vicdanlar satılır din sokağa atılır.

Düzenin kuklaları ekranlara çıkarlar
İlâhiyat adına dinimizi yıkarlar.

İyi kötü karışmış renkleri seçilmiyor
Her yer mezhepsiz dolu; zındıktan geçilmiyor.

Ecel gelip çatınca birazcık beklemiyor
Ne yaparsak yapalım saniye eklemiyor.

Bunlar boş geçen ömrün acı hikâyesidir
Hiç faydası olmayan pişmanlığın sesidir.