Artar durmadan dertler
Günahlara dalınca.
Yakıp yıkar namertler
Her fırsatı bulunca.

Fitne toplumu sarar
Çoğuna verir zarar
Düşer başını yarar
Ayakları kayınca.

Ölümü uzak sanır
Ecel gelir uyanır
Musallaya uzanır
Şöyle boylu boyunca.

Kabir denen dar kafes
Kesilir artık nefes
Bakıp ürperir herkes
Ölü kabre konunca.

Ömrü günahla geçer
Ektiği zulmü biçer
Kabri başına göçer
Münker Nekir sorunca.

Ehl-i sünnet olan er
Sahabeyi çok sever
Kurtuluşa o erer
Gider sünnet yolunca.

Bir aşktır Ehl-i sünnet
Onu bekliyor cennet
Verilir sonsuz nimet
Mevla’ya kavuşunca.

Bid’at ehli hilekâr
İşlerinde riyakâr
Bilmese de hesap var
Terazi kurulunca.

Reform ister mezhepsiz
Atıp tutar mesnetsiz
Dine çatar sebepsiz
İnkârı çoğalınca.

Layt İslamcı takımı
Yeni Haçlı akımı
Hızlandırır yıkımı
Soldan destek alınca.

(Üç din de haktır) diyor
Kiliseye gidiyor
Haçı vaftiz ediyor
Din sahipsiz kalınca.

İşi gücü rezalet
Gittiği yol dalalet
Bekler onu felaket
Âhirete varınca.

Salihlerin şuuru
Yıkar kibri gururu
Bulur gerçek huzuru
Sohbete kavuşunca.

Hile yapmaz işine
Şefkatlidir eşine
Düşmez nefsin peşine
Gönlü ihlâs dolunca.

Lâ ilâhe illallah
Muhammed Resulullah
Elbet affeder Allah
Resulüne uyunca.