Yalan dünyadan göçüp gidenler
Ne haber verir ne konuşurlar.
Mezarlıkları yurt edinenler
Ne haber verir ne konuşurlar.

Kurumuş otlar dökülmüş dutlar
Bakımsız kalmış yıkılmış yurtlar
Bir küskün gibi susmuş yiğitler
Ne haber verir ne konuşurlar.

Çürümüş toprak olmuş tenleri
Görmez gözleri susmuş dilleri
Kırılmış kollar tutmaz elleri
Ne haber verir ne konuşurlar.

Kimi dördünde kimi beşinde
Kimi on kimi on bir yaşında
Adı yazılı mezar taşında
Ne haber verir ne konuşurlar.

Kimi tüccardır kimi de hoca
Kimisi gençtir kimisi koca
Karışık yatar bir uçtan uca
Ne haber verir ne konuşurlar.

Yunus böyledir Hakk'ın işleri
Dökülmüş kirpik ile kaşları
Başuçlarında hece taşları
Ne haber verir ne konuşurlar