Âşıkların bülbülü
Sevinir mahzun olmaz.
Dost bahçesinin gülü
Açılır asla solmaz.

Ruh ölmez çürür beden
Geri gelir mi giden?
Cahil söyler bilmeden
Hak âşıkları ölmez.

Bir gönül cevhersizse
Cevher nedir bilmezse
Binlerce söz söylense
İşitmez öğüt almaz.

Dostun gönlü bir sırça
Sakın sırçayı kırma!
O sırça kırılmışsa
Camdır o tamir olmaz.

Pınar önüne kova
Tersine tutup konsa
Bin yıl orada dursa
İçi su ile dolmaz.

Yaratıldı bu dünya
Resulullah aşkına
Hiçbir kimse burada
Sonsuza kadar kalmaz.

Yunus yola giderken
Azığını gör erken!
Artık oraya giden
Bir daha geri gelmez.