Biz dünyaya ettik veda
Kalanlara selam olsun.
Bizim için hayır dua
Kılanlara selam olsun.

Ecel büker belimizi
Söyletmez hiç dilimizi
Hasta iken hâlimizi
Soranlara selam olsun.

Tenim ortaya açıla
Yakasız gömlek biçile
Ölünce ılık su ile
Yıkayana selam olsun.

Mevt şerbeti içilince
Beyaz kefen biçilince
Bir yerimiz açılınca
Örtenlere selam olsun.

Veda ettik postumuza
Gidiyoruz dostumuza
Namaz için üstümüze
Duranlara selam olsun.

Şu fâniye gelen gider
Mala mülke veda eder
Nerde diye bizden haber
Soranlara selam olsun.

Yunus der aşk dolu özüm
Kanlı yaşla doldu gözüm
Bilmeyene yoktur sözüm
Bilenlere selam olsun.