CENNET

Bir kadın vardı ; her yıl bir çocuk doğurur fakat çocuk altı aydan fazla yaşamaz daha üç-dört aylıkken ölür giderdi. Kadın feryat ederek :

-"Yarabbi!... Bu çocuklar bana dokuz ay yük oluyor ... ancak üç - dört aycağız bir ferahlık veriyor sonra ateşlere terk ediyor . Nimet tez zamanda uçup gidiyor elimden. " diyor Hak erlerine ağlayıp yalvararak çocuklarının ölümünden şikayetkâr oluyordu. Bu surette tam yirmi oğlu oldu öldü.

Bir gece rüyasında kadına ebediyet yurdunu güzel kusursuz yeşillikler içinde ki cenneti gösterdiler.

Nihayetsiz nimetlere cennet dedim bağ bahçe dedim. Çünki orası bağbahçelerin toplandığı yer nimetlerin aslıdır. Yoksa ne bağı?... Orada ki nimetleri ne gözler görmüştür ne de hayale gelmiştir!.. Ancak bir misaldir bunlar ki ; anlamakta âciz olanlar bir koku alsınlar anlasınlar!

Hasılı kadın cenneti görüp mest oldu. Teselliyle kendinden geçti. Köşkün birisinde kendi adının olduğunu fark etti kendisinin olduğunu sandı. Ama dediler ki:

-Bu nimet ; canını feda etmede tereddüdü olmayan ve fedakârlıkta doğruluktan ayrılmayan kişinindir. Bu kuşluk kahvaltısından yemen için bir hayli hizmet etmen gerekir. Fakat sen Allah'a sığınmada tembellik ediyorsun. Bütün bu musibetler de sana yaptıklarına karşılık olarak Allah tarafından verilmiştir.

Kadın:

-Yarabbi!... Yüz yıl ve istersen daha fazla zaman benden kan dök evladımı öldür ... razıyım dedi.

Yavaş yavaş adım adım o bahçeye girince bütün çocuklarını orada gördü de dedi ki:

-Yarabbi!... Ben kaybetmiştim ama sen kaybetmemişsin!.

Evet ... insan ; gaybı gören gözlere sahip olmadıkça insan olamaz. Her meyvenin içi kabuğundan iyidir. Teni kabuk sevgiliyi iç bil. İnsan pek lâtif bir içe sahiptir. İnsansan bir an olsun O' nu ara!...

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî
Mesnevi:
3. Cilt - Sayfa: 277-278-279