Veda Haccı Şiir


Veda Haccı

Gadiri hum denilen bir yerde Bayram

Yüz binler Ali'ye kalmıştı hayran

Kâbe’de doğmuştu o mübarek can

Makamı verildi veda haccındaNe çileler çekti yirmi üç sene

Puta tapanları getirdi dine

Hamza’yla bedirde dağlanan sine

Sevince boğuldu veda haccındaAyetler okundu dinledi herkes

Tebrik ediyordu Ali'yi bir ses

Yüce Peygamberde tükenen nefes

Ali'ye verildi veda haccın daAllah ayetinde öyle buyurmuş

Veli tayin etmiş nurla yoğurmuş

Arş'ı eladaki melekler duymuş

Nimet tamamlandı veda haccındaBabur bilir misin veli seçildi

Allah'ın emriyle Ali seçildi

Bu nurlu yolculuk böyle geçildi

Resul mutluydu veda haccında

ABNA.İR


(Gül (asm.) Destanı:11) Veda Haccı

Hicret Onuncu Yılda: Gül Nebi karar verdi;
“Hac için hazırlanın” diye talimat verdi.

Medine dışına da gönderildi haberler
Pek çok kişi toplandı binler hatta on binler.

Bu davete koşarak kırk bin kişi toplandı.
Yola çıktı kafile heyecanlar şahlandı.

İhrama girilerek yola devam edildi
“Lebbeyk” nidalarıyla yerler gökler inledi.

Kabe-i Muazzama on gün sonra göründü
Arafat’a geçtiler hac da beşinci gündü:

Yüz yirmi dört bin kişi orada toplanmıştı
‘Veda Hutbesi’ sonu herkesle vedalaştı.

O gün sona ermeden O’na bir ayet indi:
“Bu gün ikmal eyledim sizin için bu dini”

“Üzerinize olan nimetim tamamladım
Din olarak İslam’ı vermekle razı oldum.”

Onuncu günde veda tavafını yaparak
Hemen yola koyuldu etrafa nur saçarak.

(27. Aralık. 2003 – İzmir)


Ali Oskan

VEDA HACCI

Dönmeye başlayalı zaman dedikleri çark;
Gökyüzü ve yeryüzü şimal cenup garp ve şark
Görmedi görmeyecek o söz mucizesini.
Batan bir güneş rengi hâlelemiş sesini
Allah Resulü yüz bin sahabiye hitapta…
Çizgi çizgi toplamlar… İslam büyük hisapta…
En derin sır: Zamanın bir vazifesi vardı.
Ve: ‘Zaman döne döne çıktığı yere vardı.’
Demek ki o dem gaye noktasında kâinat;
Gaye imanda İslam ve insanlıkta o Zat!
Ve üst üste ölçüler hikmetler şimşek şimşek:
‘Size Kur’an emanet artık ne şüphe ne şek!’
‘Başınıza bir vahşi geçse burnu halkalı;
Layıksa işi haksa emrine bağlanmalı!’
‘Ne Arap var ne acem olan yalnız insandır!
Hangi fark ara yerde insan ki topraktandır?’
Meydanda güzel çirkin kâr etmez başka yorum!
‘Kötü diye ne varsa hepsini çiğniyorum!’
Çifte kutup; emirler yasaklar farz ve haram.
En üstteki taşa dek kurulu şanlı ehram
Devrimci görsün neymiş ne değilmiş inkılâp!
Biri ufukta saray öbürü kumda serap…
O geldi kan sarhoşu Arap ceylana döndü.
Günübirlik teselli uçtu yalana döndü.
O her kum tanesine kubbe doğurtan nefes…
O bir ses bir ses ölüm perdesini delen ses…
Allah Resulü Kusvâ isimli devesinde
Batan bir güneş rengi eriten şivesinde
Aynı çanakta yerle göğü çalkalıyorlar.
Dinde kemal noktası… Onu halkalıyorlar:
Bildirdim mi? Bildirdin! Şahit ol yüce Rabbim!
Bildirsin bilmeyene haber her sahabim!
Düşündü sahabiler en başta Ebubekir;
Bu kemalden bir zeval manası tütse zahir…
Ayet indi: ‘İslamı seçtim ve tamamladım!’
Öyleyse kalan ömür Resule birkaç adım…
Anladı Ebubekir gözleri dolu dolu;
Süzdü; batan bir güneş rengiyle giden yolu…