DİNİ PRATİK BİLGİLER-11. İmam-ı Azamın iki talebesine ne ad verilir?İmameyn

2. Hilafet hangi yılda kaldırıldı?1924

3. Namazda iftidah tekbirinin hükmü nedir?Farzdır

4. Miraç kandili hangi aydadır?Recep

5. 405 yıl hiç durmadan Kur’an okunan yer neresidir?Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet dairesi

6. Hz. Musa (a.s.)’ın kayınpederi kimdir?Hz. Şuayb (a.s.)

7. İlk vahiy nerede geldi?Hira Mağarasında

8. Namazda ilk tahiyyatta oturmanın hükmü nedir?Vaciptir

9. Hz. İbrahim (a.s.)’ın sünneti nedir?Sünnet olmaktır

10. İmam-ı Azamın tam adı nedir?Numan Bin Sabit

11. Hadimül Haremeyn lakabını kullanan halife kimdir?Yavuz Sultan Selim

12. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çocukluğunda amcasıyla nereye yolculuk yaptı?Şam’a

13. İslamın beş şartından hangisinin vacibi yoktur?Kelime-i Şahadetin

14. Pakistan’ın milli şairinin adı nedir?Muhammed İkbal

15. Celaleddin Rumi’nin halk dilindeki adı nedir?Mevlana

16. Ağaç kovuğunda şehit edilen peygamber kimdir?Hz. Zekeriyya (a.s.)

17. Fas’tan İspanya’ya geçerek gemileri yakan kimdir?Tarık Bin Ziyad

18. Sabah ve öğle namazı arasında kılınan namaz nedir?Kuşluk namazı

19. Peygamberimizin mübarek cenazesini kim yıkadı?Hz. Ali (r.a.)

20. Kıbrıs hangi halife zamanında fethedildi?Hz. Osman

21. Küçük abdest ile abdest arasındaki beklemeye ne denir?İstibra

22. Şit (a.s.)’ın babası kimdir?Hz. Adem (a.s.)

23. Mısır’a hükümdar olan peygamberin adı nedir?Yusuf (a.s.)

24. Peygamberimiz ile evleneceğini rüyasında gören hanımı kimdir?Hz. Meryem

25. Mısır’ı fetheden komutan sahabe kimdir?Amr Bin As

26. Allah (c.c.)’ın hoşuna gitmeyen helal nedir?Talak (Boşanma)

27. Şaban ayının 15.gecesi hangi mübarek gecedir?Berat kandili

28. İnsanlığın ikinci babası olan peygamber kimdir?Hz. Nuh (a.s.)

29. Peygamberimiz (s.a.v.)’in İstanbul’da yatan sahabesi kimdir?Ebu Eyyub El Ensari

30. İran’ı fetheden komutan sahabe kimdir?Sad Bin Ebi Vakkas

31. Hz. Yakup (a.s.)’ın lakabı nedir?İsrail

32. Bilerek kasıtlı bozulan oruca ne denir?Keffaret

33. Yeni doğan çocuklar için kesilen kurbanın adı nedir?Akika

34. Rumeli hisarını hangi padişah yaptırmıştır?Fatih Sultan Mehmet

35. Önce müslüman sonra kafir olan kimseye ne denir?Mürtet

36. Namaza başlarken elleri kaldırmanın hükmü nedir?Sünnet

37. Anadolu Hisarı’nı hangi padişah yaptırmıştır?Yıldırım Beyazıt

38. Miracın en büyük hediyesi nedir?5 vakit namaz

39. İlk resul kimdir?Nuh (a.s.)

40. Ankara savaşı hangi padişahlar arasında yapılmıştır?Yıldırım ve Timurlek

41. Muharrem hicri yılın kaçıncı ayıdır?1.

42. Uhut savaşı hicretin kaçıncı yılında olmuştur?3. yılında

43. Allah (c.c.)’ın sıfatlarından Basar ne demektir?Allah’ın görmesi

44. Şabandan önceki ay hangisidir?Recep

45. Mukim olan bir kimse için methin müddeti ne kadardır?1 gün

46. Allah (c.c.)’ın sıfatlarından Semi ne demektir?Allah’ın işitmesi

47. Kadir gecesi hangi aydadır?Ramazan

48. Bedir savaşı hicretin kaçıncı yılı olmuştur?2. yılında

49. Allah (c.c.)’ın sıfatlarından Tekvin ne demektir?Allah’ın yaratması

50. Ramazandan önceki ay hangisidir?Şaban