DİNİ PRATİK BİLGİLER-251. Ramazan hicri takvimin kaçıncı ayıdır?9.

52. Hz. İsa (a.s.)’ın Kur’an’daki adı nedir?Mesih

53. Yolculuk esnasında mestin müddeti ne kadardır?3 gün

54. Hz. Ebu Bekir Miladi kaç yılında vefat etti?634

55. Namazın sonunda sağa sola selam vermenin hükmü nedir?Vacip

56. T harfi ile başlayan bir sahabe ismi söyleyiniz?Hz. Talha

57. Hacılar müzdelifede ne yaparlar?Vakfe yapar taş toplarlar

58. Müslüman olmadıkları halde kalpleri İslam’a ısınması için ganimet verilenlere ne denir?Müellefe-i Kulup

59. Medyen kavmine kim peygamber olarak gönderildi?Hz. Şuayb (a.s.)

60. Hacıların en son yaptıkları veda tavafına ne denir?Sader tavafı

61. Müslümanların kadın-erkek ayrı oturmalarına ne ad verilir?Haremlik-Selamlık

62. Müçtehitlerin ayet ve hadislere dayanarak içtihat etmesine ne denir?İcma

63. Suriye’de 1982 yılında müslümanların katledildiği şehir hangisidir?Hama

64. Hacılar Safa ile Merve arasında ne yapar?Say yapar

65. Ad kavmine hangi peygamber gönderilmiştir?Hud (a.s.)

66. Ayın yarılma hadisesi hicretin kaçıncı yılında olmuştur?Hicretten 5 yıl önce

67. Hacda şeytan taşlama esnasında sıraya riayet etmek hükmü nedir?Sünnet

68. Hz. Salih (a.s.) Hangi kavme peygamber olarak gönderildi?Semut

69. Halk oylamasının diğer bir adı da nedir?Referandum

70. Müzdelife’de gecelemenin hükmü nedir?Sünnet

71. İslam’da karşılık beklemeden borç para vermeye ne denir?Karzı Hasen

72. Namazda fatihadan önce besmele çekmenin hükmü nedir?Sünnet

73. Cebeli Rahme sözü size neyi hatırlatıyor?Arafat dağını

74. Namazda rükudan sonra doğrulmanın hükmü nedir?Vacip

75. Vitir namazında üçüncü rekattaki tekbirin hükmü nedir?Vacip

76. Müzdelife’de gecelemenin hükmü nedir?Sünnet

77. Haç ibadeti kaç yılında farz kılındı?631

78. Mekke fethedilince Rasulüllah Kabe’nin anahtarını kime verdi?Osman Bin Talha

79. Çıkar gözetmeksizin karşılıksız borç para vermeye ne denir?Karzı hasen

80. Uhut savaşı kaç yılında yapılmıştır?625

81. Safa İle Merve arasında say etmenin hükmü nedir?Vacip

82. Besmele Kur’an’da kaç defa zikredilmektedir?114

83. Şehit olduktan sonra meleklerin yıkadığı sahabe kimdir?Hanzala (r.a.)

84. Kabe ile Mescidi Aksa kaç sene ara ile inşa edilmiştir?40

85. Peygamberimiz (s.a.v.) hicretinde hangi mağaraya sığındı?Sevr

86. Dünyevi ve uhrevi bir dilek için kılınan namaza ne ad verilir?Hacet namazı

87. Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerinde ittifak etmesine ne denir?Müttefekun Aleyh

88. Namazda fatiha suresini okumanın hükmü nedir?Vacip

89. Allah (c.c.)’ı görüyormuşçasına ibadet etmeye ne ad verilir?İhsan

90. Allah (c.c.)’ın her şeyi yaratması sıfatı nedir?Tekvin

91. Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki yalancı peygamber kimdir?Müseylemetül Kezzap

92. İstanbul’da metfun meşhur sahabe kimdir?Eyyub El Ensari

93. Fi zilali Kur’an tefsirinin Müellifi kimdir?Seyyit Kutup

94. Peygamberimiz (s.a.v.)’in İncil’de geçen adı nedir?Faraklit

95. Pakistan’ın milli şairi kimdir?Muhammed İkbal

96. Kaynuka savaşının sebebi nedir?Tesettür

97. Son Osmanlı halifesi kimdir?Abdül Mecit

98. Mekke kaç yılında fethedildi?630

99. Seyyiat ne demektir?Günahlar suçlar

100. Başlangıcında besmele bulunmayan sure hangisidir?Tövbe suresi