DİNİ PRATİK BİLGİLER-3


101. Mehmet Akif Ersoy’un meşhur eserinin adı nedir?Safahat

102. Peygamberlerde nübüvvetten önceki harikulade hallere ne denir?İrhasat

103. Yağmur isteme namazının İslam Istılahındaki adı nedir?İstiska namazı

104. Zekat ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılındı?Hicretin 2.yılında105. Ezanı rüyasında ilk gören sahabe kimdir?Abdullah Bin Zeyd

106. Hasenat ne demektir?İyi ameller

107. Vaktin sünneti olan ibadet hangi ibadettir?Ezan

108. Kur’an’ın en son inen ayeti hangisidir?Maide suresi 3.ayeti

109. Peygamberlerin günahsız oldukları hangi sıfatlarıdır?İsmet

110. Bedir savaşında ilk şehit olan sahabe kimdir?Hz. Mihca

111. “Adalet mülkün temelidir” sözü kime aittir?Hz. Ömer

112. Oruç ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılındı?Hicretin 2.yılında

113. Cennet ile müjdelenen on sahabeye ne ad verilir?Aşerei Mübeşşere114. Şeytan nerede taşlanır?Mina’da

115. Müslümanlara Anadolu’nun kapısını açan savaş hangisidir?Malazgirt

116. Namazın ilk oturuşunda okunan tahiyyatın hükmü nedir?Vacip

117. Kur’an’ın sondan dördüncü suresi hangisidir?Lehep (Tebbet)

118. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk diplomatı kimdir?Musab Bin Umeyr

119. İstiklal marşımızın yazarı kimdir?Mehmet Akif Ersoy

120. Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir?Farzı Kifaye

121. İmamı Azamın iki meşhur talebesi kimlerdir?Muhammed Yusuf

122. İki cennet genci kimlerdir?Hasan ile Hüseyin

123. Gece namazının İslam ıstılahındaki adı nedir?Teheccüd Namazı

124. Müslümanın akraba olan komşusu üzerinde hakkı kaçtır?Üçtür

125. Kur’an’ı Kerim’in ilk nazil olan tam suresi hangisidir?Fatiha

126. Cihat ibadeti ne zaman yapılır?Her zaman

127. Kur’an’ı Kerim’de kaç tane secde ayeti vardır?14

128. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?Ranuna vadisinde

129. Ensardan ilk şehit kimdir?Haris Bin Süreka

130. Allah (c.c.)’ın var olması hangi sıfatıdır?Vücut

131. Hz. Aişe validemiz kimin kızıdır?Hz. Ebu Bekir

132. Allah yolunda ilk kılıcı kim çekti?Zübeyr Bin Avvam

133. Allah (c.c.)’ın varlığının sonu olmaması hangi sıfatıdır?Beka

134. Cenaze namazı kaç rekattır?Sıfır

135. Numan Bin sabit hangi mezhebin imamıdır?Hanefi

136. İnsanlığın ikinci atası kimdir?Nuh (a.s.)

137. Allah (c.c.)’ın bir olma sıfatı nedir?Vahdaniyet

138. Hz. Hafsa validemiz kimin kızıdır?Hz. Ömer

139. İlk Osmanlı halifesi kimdir?Yavuz Sultan Selim

140. Allah (c.c.)’ın varlığının başlangıcı olmaması hangi sıfatıdır?Kıdem

141. Hz. Ömer’in lakabı nedir?Ömer-ül Faruk

142. Ramazan orucu tutan bir kimse az miktarda tuz yerse ne olur?Keffaret gerekir

143. Peygamberimiz (s.a.v.)’in süt annesinden kız kardeşi kimdir?Şeyma

144. Hicri takvimin üçüncü ayı hangisidir?Rebiül Evvel

145. Namazda gözleri yummanın hükmü nedir?Mekruh

146. İsrail (a.s.) kimin oğludur?İshak (a.s.)

147. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk inşa ettiği mescit hangisidir?Kuba mescidi

148. Namaz esnasında ağzına kar yada yağmur düşen onu yutarsa ne olur?Namaz bozulur

149. Ramazan ayı hicri takvimin kaçıncı ayıdır?9

150. Ayetel Kürsi hangi surenin kaçıncı ayetidir?Bakara- 255

151. Sözlük manası temizlik paklık manasına gelen kelime nedir?Abdest

152. Kızıl denizi Akdeniz’e bağlayan kanal hangisidir?Süveyş kanalı

153. Peygamberimiz (s.a.v.)’in oğlu İbrahim hangi hanımındandır?Hz. Maria

154. Uhutta vücudu kanlar içinde iken peygambere siper olan kimdir?Hz. Nesibe Hatun

155. Hacılar hangi ayın kaçında Arafat’a çıkar?Zilhicce 9

156. Kim İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanırsınız dedi?Hz. Ömer

157. Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu?Abdullah b. EbuBekir

158. İhramlı iken tırnak kesmenin hükmü nedir?Haram

159. Hz. Osman peygamberimizin hangi kızlarıyla evlendi?Rukiye-Ümmü Gülsüm

160. Arefe günü güneş doğunca Mina’dan Arafat’a gitmek nedir?Sünnet

161. Mevlana’nın meşhur eserinin adı nedir?Mesnevi

162. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı nedir?Oruç

163. Felak ve Nas surelerinin ortak adı nedir?Muavizeteyn

164. Hacda şeytan taşlamanın hükmü nedir?Vacip

165. Uhutta peygambere atılan oka elini siper edip çolak kalan kim?Talha Bin Ubeydullah

166. Aşk korkuya pençe korku da aşka perde Allah’tan nasıl korkmaz insan onu sever de” beyti kime aittir?Necip Fazıl Kısakürek