DİNİ SUALLER VE CEVAPLAR-1
Hasan Arıkan Hocaefendi'nin "Muhtasar İlmihal" isimli eserinden yararlanılmıştır.

1. Müslümanmısın?

Elhamdülillah Müslümanım.2. Müslümanım demenin manası nedir?

Allah'ı bir bilmek Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.3. Ne zamandan beri Müslümansın?

"Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.4. "Bela" zamanı neye derler?

Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben "Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu. Onlar da "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.5. Rabbin kimdir?

Allah6. Seni kim yarattı?

Allah7. Sen kimin kulusun?

Allah'ın kuluyum.8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin?

Allah birdir derim.9. Allah'ın bir olduğuna delilin nedir?

Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.10. Bunun manası nedir?

Sen söyleki ey Habibim Allah birdir demektir.11. Allah'ın varlığına akli delilin nedir?

Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.12. Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?

Caiz değildir. Çünkü akıl Allah'ın zatını anlamaktan acizdir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.13. İman-ı yeis nedir?

Firavun gibi ölürken iman etmektir.14. Bu iman muteber midir?

Değildir.15. Tevbei yeis nedir?

İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.16. Bu tevbe muteber midir?

Muteberdir.17. Dinin hangi dindir?

İslam dinidir.18. Kitabın hangi kitaptır?

Kur'an'dır.19. Kıblen neresidir?

Kabe-i Muazzamadır.20. Kimin zürriyetindensin?

Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.21. Kimin milletindensin?

İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim.22. Kimin ümmetindensin?

Muhammed Aleyhisselamın.23. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?

Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra"sındadır.24. Peygamberimizin kaç adı vardır?

Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed Mustafa Ahmed Mahmud.25. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?

Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.26. Peygamberimizin babasının adı nedir?

Abdullah'tır.27. Annesinin adı nedir?

Amine'dir.28. Süt annesinin adı nedir?

Halîme Hatun'dur.29. Dedesinin adı nedir?

Abdülmüttaliptir.30. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?

40 yaşında.