GENÇLERE İSLAMİ KÜLTÜREL BİLGİLER-1

1. S O R U L A R:a. Peygamberimiz (s.a.v.) „Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır“ buyurmuştur. Kimdir bukadınlar?

b. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın kimdir ?

c. Peygamber olmadığı halde Hz. Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın kimdir ?

d. Hz. Meryem hangi Peygamberi babasız olarak dünyaya getirmiştir ?1. C E V A P L A R:

a. Meryem Asiye Hatice ve Fatıma.

b. Hz. MERYEM.

c. Hz.MERYEM.

d. Hz. İSA’yı.2. S O R U L A R:

a. Resülullah (s.a.v.) ile yirmi beş yıl süren bir evlilik yaşayan validemiz kimdir ?

b. Hz. Hatice validemiz Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşındaydı ?

c. Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimiz Hz. Hatice’nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir ?

d. Hz. Sevde (r.anha) annemiz Rasülullah (s.a.v.) ile kaç sene evli kaldı ?

2. C E V A P L A R:

a. Hz. HATİCE.

b. Kırk yaşındaydı.

c. Abdişemsoğullar kabilesinden yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (r.anha) ile evlenmiştir.

d. Hz. SEVDE (r.anha) beş sene Peygamberimizle birlikte yaşadılar.3. S O R U L A R:

a. Sevde’den sonra Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Babası Hz. Ebubekir (r.a.) dır. Fıkıhta ilimde tıpta şiir’de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın görülmemiştir. Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren hicri 58 yılında Ramazan ayında 68 vefat eden bu hanımı tanıyor musunuz ?

b. Hz.Aişe ile evlendiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı ?

c. Hz. Peygamber (s.a.v.) kaç yıl tek eşle yaşamıştır ?

3. C E V A P L A R:

a. Hz. AİŞE (r.anha) validemiz.

b. 53 yaşındaydı.

c. 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır.

4. S O R U L A R:

a. Gusül abdesti alırken kadının örülmüş saçları çözerek saçının tümünü ıslatması gerekir mi ?

b. Ojeli tırnaklarıyla yıkansa kadının abdesti sahih olur mu ?

c. Müslüman bir hanım müslüman olmayan bir erkekle evlenebilirmi ?

d. Müslüman bir hanım koku sürünüp sokağa çıkabilir mi ?

e. Eş seçmede tercih unsuru nedir ? f. Koğuculuk yapanlar (insanların arasını bozmak için laf taşıyanlar) nereye giremezler ?

4. C E V A P L A R:

a. Gerekmez. Saç diplerini ıslatması yeterlidir.

b. Su tırnakla temas etmeyeceği için sahih olmaz.

c. Evlenemez.

d. Çıkamaz

e. Dindarlık.

f. Cennet’e.

5. S O R U L A R

a. Çocuğu örneklerden korumak neden önemlidir ?

b. Küçük şeylere neden önem vermek gerekir ?

c. Çocuk çeşitli konularda yalan söylediği zaman anne ne yapmalıdır ?

d. Günümüzde anne babanın çocuklarına karşı en büyük görevi nedir ?

5. C E V A P L A R

a. Çocuk taklitçidir ve örnek onun için her şeydir. Çocuk iyiliğe de fenalığa da örneklerin etkisiyle atılır. Hareket haline gelmiş bir eylem çocuğun zihnine bir kıvılcım gibi sıçrar. Zararlı örnekler çocuğun iyilii seçmesini engeller. Binbir olumsuz etki kalbine zalim darbelerle iner. Her an karşısına çıkan sefil iğrenç sahneler onun zayıf zihnine hayatın en doğal gereğiymiş gibi siner.

BİR ÇAĞRIŞIM BİR HATIRLATMADIR ÖRNEK. KONUŞAN EMREDEN HÜKMEDEN BİR SESTİR. BU DUYULMAYAN SES: “BENİ İZLE SEN DE BENİM GİBİ YAP !” DER...

Kötü örnekler bir kez yolu açarsa tedbir çaresiz kalır.

b. Çünkü küçük şeyler küçük kalmaz büyür kaybımız ve kazancımız hep küçük şeyler yüzünden olur. Bir tek kırıcı sözle insan kedere sürüklenir; hep küçük nedenlerle yara alır içtenlik. Hassastır insan kalbi; dikkatli olunmazsa bir gül bile incitir. Son anda dengeyi bozan öfkeyi doğuran olayı başlatan hep küçük şeylerdir.

c. HAYIR ! deyip çocuğa yaptığı yanlışı anlatmalıdır anne.

d. Çocuğu zararlı örneklerin özellikle olumsuz televizyon programlarının ayıp tanımayan etkisinden korumak; çocuklara bizzat örnek olmak ; islam büyüklerinin hayatlarından kesitler göstererek onları iyiye erdeme yönlendirmek ; arkadaş seçiminde ona yardımcı olmak ; Allah’ın varlığını ve yüceliğini ihsanını anlatmak Peygamber’i sevdirmek ; “Helal” ve “haram” kavramlarıını vermek ; “sorumluluk” bilincini işletmek; Onları “Allah’a hizmete coşkusuyla bezemek.

6. S O R U L A R

a. Çocuk eğitiminde en etkili yaş dönemi hangisidir ?

b. Gerçek yetim kimdir ?

c. Çocuğun doğumunun 7. Gününde ne yapılır ?

d. Ana ile baba çocuğa isim koyma hususunda anlaşamadıklarında isim koyma hakkı kimindir ?

e. Çocukların kaç yaşında namaza alıştırılmaları ve yataklarının birbirinden ayrılmaları gerekir ?

6. C E V A P L A R

a. 0-6 yaş dönemi.

b. Gerçek yetim ana-babasının terbiyesinden yoksun kalan çocuktur.

c. Sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunur ve adı konulur Akika’sı (şükür kurbanı) kesilir ve saçı traş edilir.

d. 7yaşında namaza alıştırılmaları 10 yaşına girdiklerinde de yataklarının ayrılması gerekir.

7. S O R U L A R

a. Peygamberimizin (s.a.v.)’in kızı Hz. Fatıma’nın çehizi nelerdi ?

b. Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde kaç yaşlarında idiler ?

c. Hz. Fatıma yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada üstelik hamileyken Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman ne karşılık almıştı ?

7. C E V A P L A R

a. Bir elbise bir gömlek bir baş örtüsü bir minder biri ottan öbürüde koyun yününden iki döşek dışı deri içi ottan dört yastık bir yün örtü bir hasır bir el değirmeni bakır bir leğen deriden bir su kabı bir süt bakracı bir tas bir su tulumu bir ibrik bir küp ve bir testi.

b. Hz. Fatıma 18 Hz Ali ise 21 yaşında idi.

c. “Kızım Ehli Suffe açlıktan iki büklümken sana bunu veremem.”

8. S O R U L A R

a. Kadın veya koca öldüklerinde birbirlerini yıkayabilirler mi ?

b. Kadınlar cenazenin arkasından yürüyebilirlermi ?

c. Ölen birisi için siyah elbise giymek ve kocası için üç günden fazla yas tutmak kadın için caiz midir ?

d. Taziye yapıldığında hangi sözlerle teselli verilir ?

8. C E V A P L A R

a. İslam hukukuna göre kadın öldüğü andan itibaren nikahı düşer. Yani geçersiz olur. Bunun için de kocası kadını yıkayamaz kefenleyemez kabre koyamaz kısaca kadın için yabancı bir kimse gibi olur.

Ancak erkek ölürse kadının nikahı 130 gün devam eder. Bu süreye iddet denir. Bu yüzden de kadın kocasının ölümünden sonra 130 gün (üç defa hayiz görüp temizleninceye kadar) başkası ile nikahlanamaz. Kadının iddeti (bekleme süresi) boşanmış ise 100 gün kocanın ölümü halinde 130 gündür. Yani koca öldüğünde nikah devam ettiğinden halen kadının kocasıdır. Bu yüzden de kocasını yıkayabilir kefenleyebilir defnedebilir.

b. Caiz değildir.

c. Caiz değildir.

d. Allah sabır ve ecir versin hüküm Allah’ındır. Allah cennete kavuştursun gibi sözlerle.

9. S O R U L A R

a. Kadın yanında kocası ya da bir mahremi olmadan hacca gidebilirmi ?

b. Kadınlar hacda ihrama nasıl girerler ?

c. Telbiye ne demektir ?

d. İhrama girdikten sonra söylenecek “telbiye”cümlesini kadınlar erkekler gibi yüksek sesle mi söylerler?

e. Kadın hacda ihramlı iken koku ya da kına sürünebilirmi ?

9. C E V A P L A R

a. Gidemez

b. Kendi elbiseleri içinde sadece niyet ederek girerler.

c. Telbiye şu sözleri söylemektir: Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyle là şerike leke lebbeyk. İnnelhamde venni’mete leke velmülk. La şerike lek. Türkçe meali: Allah’ım ! Emrine boyun eğdim huzurundayım. şerikin yoktur. Davetine içtenlikle uydum; asla şerikin yoktur. Muhakkak ki hamd da bütün nimetler de senindir. Asla şerikin yoktur.”

d. Hayır. Yalnız kendilerinin duyabileceği kısık bir sesle.

e. Sürünemez.

10. S O R U L A R

a. Zekat kimlere verilir ?

b. Zekat kimlere verilmez ?

c. Zekatı kimlere vermek daha iyidir ?

d. Verilecek zekat miktarı yüzde kaç olarak hesaplanır ?

e. Paranın zekatı nasıl hesaplanır ?

10. C E V A P L A R

a. Müslüman fakirler dilenmeye muhtaç olan yoksullar borçlu fakirler yolda kalan garipler cihada katılmak isteyen yoksul mücahitler.

b. Ana baba dede ve ninelere; oğul kız ve torunlara; karı veya kocadan her biri diğerine; zekat vermekle yükümlü olanlara; müslüman olmayan fakirlere; cami mescid çeşme ve benzerlerine yaptırmak ya donarmak için zekat verilmez.

c. Zekatı önce muhtaç olan erkek ya da kız kardeşlere sonra bunların çocuklarına sonra amcalara halalara sonra bunların çocuklarına sonra dayılara teyzelere ve bunların çocuklarına sonra da fakir komşulara vermek efdaldir.

d. Yüzde iki buçuk yani kırkta bir.

e. Eldeki paranın miktarı en az üzerinden 1 yıl geçmek koşuluyla en az 80.18 gr. Altın ya da 5613 gr. gümüş değerinde ise bu paraya düşer ve kırkta biri zekat olarak verilir.