GENÇLERE İSLAMİ KÜLTÜREL BİLGİLER-211. S O R U L A R

a . Kadın kimlerin yanında bağını açabilir ?

b. Yanında bağını açamıyacağı kimselerin dışındaki erkeklerle tokalaşması bir müslüman hanım için caiz midir ?

c. Kadının örtünmesi Kur’an’da hangi ayetler emrediyor ?

d. Şöhret ve dikkat çekmek için süslenmenin dinimizce hükmü nedir ?

e. Kadın kimin için süslenmelidir ?

f. Kadının islami örtünüşü nasıldır ?

11. C E V A P L A R

a. Kocası kendisinin ve kocasının babası oğulları kendi kardeşleri kendi kardeşlerinin oğulları kardeşlerinin oğulları ve küçük çocukların yanında.

b. Caiz değildir ?

c. Ahzab suresi 33. ve 59. ayetler Nur suresi 31. ayet.

d. Haramdır.

e. Kocası için.

f. El yüz ve topuklardan aşağısı hariç tüm bedenin hatlarının belli etmeyecek şekilde örtülmesidir.

12. S O R U L A R

a. Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir ?

b. Kocasına karşı hangi tavırları ailenin mutluluğunu artırıcıdır ?

c. Erkekler ev içinde hanımlarının en çok hangi davranışlarından incinirler ?

d. Bir kadının yabancı olsun tanıdık olsun bir erkeğe selam vermesi doğru mudur ?

e. Kadın ezan okuyup kamet getirebilirmi ?

f. Abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim’i bir örtü ile tutmak caiz midir ?

12. C E V A P L A R

a. Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için yürekten birbirlerinebağlanmaları kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri iffetlerini korumalı hayat sınavındayardımlaşmalar?.

b. Sabahları kocasını güler yüzle ve dualarla uğurlaması akşamleyin de güler yüzle ve “hoşgeldin”le karşılaması paketi varsa elinden alması sevinç ve üzüntüsünü paylaşması yorgunsa dinlenmesinisağlaması giyimine özen göstermesi.

c. Olumsuz ses tonuyla karşılık vermeleri kolayca yerine getirilmeyecek bir şeyde ısrarlı olmaları.

d. Doğru değildir. Bir kadın ancak mahremlerine selam verebilir.

e. Hayır.

f. Caizdir.

13. S O R U L A R

a. Nişanlıların yanlarında bir yakını olmadan başbaşa kalmaları caiz midir ?

b. Düğün gecesi def çalınabilir mi ?

c. Rızası alınmadan bir genç kız evlendirilebilir mi ?

13. C E V A P L A R

a. Caiz değildir.

b. Caizdir.

c. İslam buna izin vermez.

14. S O R U L A R

a. “Ahirette en çok huzur içinde olan dünyada en çok düşünendir” sözünü kim söylemiştir?

b. Elinde kazma kendisi için mezar kazmaya giden kimseye Hz. Ebubekir (r.a.) ne söylemiştir ?

c. Kadının değerini ifade eden üç Hadis-i şerif söyleyiniz ?

d. “Müminlerin Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir..” hangi ayetin mealidir ?

e. Peygamberi sevmenin değer ve ölçüsünü veren bir Hadis-i şerif söyleyiniz ?

f. Hangi Hadis-i şerif Cennet’e dilediği kapıdan girecek kadınları bildiriyor ?

g.“Her yeni eskiyecek ve her şey son bulacaktır. Ben de öleceğim fakat gam yemem temiz bir çocukdoğurdum dünyaya bir büyük hayır bırakıyorum.” Bu sözleri kim ne zaman söylemiştir ?

14. C E V AP L A R

a. Hz. Peygamber (s.a.v.)

b. “Kabri kendine hazırlama kendini kabre hazırla”

c. “Kadınlar size Allah’ın emanetidir.” ”Cennet annelerin ayakları altındadır” Dünya nimetlerinin en hayırlısı dindar kadındır.

d. Ahzap suresi 6 ayetin

e. “Sizden biriniz ben kendisine malından çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli ve sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz.”

f. Kadın beş vakit namazını kılar yılda bir ay orucunu tutar iffetini korur ve kocasına itaat ederse cennet kapılarının dilediğinden girsin?

g. Rasülullah’ın annesi Hz. AMİNE vefatından önce söylemiştir.

15. S O R U L A R

a. Hz. Peygamber anıldığında ne yapılır ?

b. Salavat getirmekle neyi ifade etmiş oluruz ?

c. Sahabiler Peygamberimize sevgilerini nasıl dile getirirlerdi ?

d. Müminlerin Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir..” hangi ayetin mealidir ?

e. Peygamber’i sevmenin değer ve ölçüsünü veren bir Hadis-i şerif söyleyiniz.

15. C E V A P L A R

a. Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle “Allahümme salli alà Muhammed” denir.

b. Hz. Peygamber (s.a.v.)’e olan sevgi ve bağlılımız?.

c. Her fırsatta O’na “Anam-babam sana feda olsun ya Rasulullah” diyerek.

d. Ahzab suresi 6. ayetin.

e. “Sizden biriniz ben kendisine malından çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimlive sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz.”

16. S O R U L A R

a. Sabah kalkınca okunacak dua ?

b. Evden nasıl çıkılır hangi dua yapılır ?

c. Gece yatağa girerken okunacak dua ?

d. Camiye girildiğinde okunacak dua ?

16. C E V A P L A R

a. Elhamdüllahi’llezi Ahyànà B’de mà Emàtenà ve ileyhi’l-Ba’sü ve’n-Nüşür. Meal: (Hamdolsun bizi öldükten sonra dirilten Allah’a ! Öldükten sonra diriltmek O’na aittir.)

b. Eş ve çocuklarla hayırlar dileğiyle vedalaşıp helalleşilir ve “Bismillahi Tevvekkeltu alellàhi velà Havle velà Kuvvete illà Billah” duası okunur. Meal: (Allah’ın adıyla Allah’a güvendim. Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.)

c. Bismike’llahümme Ahyà ve Emütu. Meal: (Allah’ım ! Senin adını anarak yaşar ve ölürüm.)

d. Bismillahi vesselàtü vesselàmü alà Rasülillahi Allahümme iftah li Ebvàbe Rahmetik. Meal: (Allah’ın adıyla salàt ve selàm Rasülulah’ın üzerine olsun. Allah’ım bana rahmet kapılarını aç.)