SORULARLA İSLAM TARİHİ-1Soru 1 : Osmanlı İmparatorluğunda kaç tane padişah başa geçmiştir ilk ve sonuncunun adları nelerdir?

Cevap : 36 padişah başa geçmiştir ilki Osman Gazi sonuncusu Sultan VahdettinSoru 2 : Bir gece rüyasında göğsünden çıkan bir hilalin dolunay olduğu halde Osman Gazinin göğsüne girdiğini görmesi üzerine kızını Osmanlının kurucusu olan Osman Gaziye veren sonunda gerçekte de gördüğü rüya gibi Osmanlıların bir çınar şeklinde büyüyüp hilalin taşıyıcıları ve Ezanı Muhammedi’yi üç kıtada okumaları ve okutmaları onun Osmanlının manevi mimarı olduğunun ispatıdır. Osman Gazinin kayınpederi olan İmparatorluğun manevi mimarı bu şahıs kimdir?

Cevap : Şeyh EdabaliSoru 3 : Osmanlının kurucusu Osman Gazinin babasının adı nedir?

Cevap : Ertuğrul GaziSoru 4 : Vasiyeti: “Oğlum! Tüm güç ve kuvvetini Allah yolunda savaş için harca. Alimlere saygılı ol. Mal ve asker çokluğu ile gururlanma. Dinimiz Allah dini yolumuz doğruluk yoludur. Emelimiz cihangirlik ve kuru kavga davası değildir. Bütün ömrümce dinimize hizmet için yaşadım. Sizlere yakışacak olan da budur. Beni Bursa’ya defnediniz” şeklinde olan bu vasiyetini yaptığında henüz Bursa fethedilmemişti. Vasiyeti kurduğu ve adıyla anıldığı Osmanlı İmparatorluğuna bir düstur olan bir küçücük kayı aşiretini devlet haline getiren Osmanlının kurucusu kimdir?

Cevap : Osman GaziSoru 5 : Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahı olan kendi adına ilk defa para bastıran ve kendi zamanında ilk defa Rumeli yakasına geçilen padişah kimdir?

Cevap : Orhan GaziSoru 6 : Orhan Gazinin oğlu Osmanlı padişahlarının üçüncüsü ve Kosova zaferinin kahramanıdır. Elde ettiği Sırp zındığı zaferiyle Haçlı ordularını ilk defa perişan eden Edirne’yi başkent yapan yaptığı 37 savaşın hepsinden zaferle çıkan ve 10 Ağustos 1389 yılında yapılan ve kazanılan Kosova meydan muharebesinde savaş sonunda harp meydanında şehit ve ölüleri dolaşırken yaralana fakat ölmeyen bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edilen Osmanlı hükümdarı kimdir?

Cevap : I. Murat (Murat Hüdavendigar)Soru 7 : Yıldırım Beyazıt’ın vefatından sonra evlatları olan Mehmet İsa. Musa Mustafa Ertuğrul Çelebi Emir Süleyman’ın arasında geçen kardeş kavgaları 10 yıl 11 ay 8 gün sürdü. Bu kardeşler arası saltanat mücadelesi sonunda I. Çelebi Mehmet’in padişah olmasıyla son buldu. Bu arada Osmanlının tahtında padişah olmadan geçen bu döneme ne ad verilir?

Cevap : Fetret devri (Boş devir)Soru 8 : Osmanlı İmparatorluğu Yıldırım Beyazıt dönemi Şeyhülislamlarındandır. Yıldırım Beyazıt’ın şahit olarak geldiği bir mahkemede onun şahitliğini “Siz namazlarınızı cemaatla kılmıyorsunuz” diyerek kabul etmemişti. Kendisinin 10000 cilt kitabı vardı ve 1430 yılında bu kitaplar arasında vefat eden Şeyhülislam kimdir?

Cevap : Molla FenariSoru 9 : Osmanlı padişahlarının dördüncüsü I. Murat’ın oğludur. Babasının Kosova’daki şahadetinden sonra 1390 da tahta oturmuş Aydın oğulları Saruhan oğulları Karaman oğulları ve Menteşe beyliğini mağlup edip Tokat Sivas ve Kayseri’yi Osmanlıya kattı. Anadolu hisarını yaptırdı Niğbolu’da 130000 haçlı ordusunu mağlup etti. Ankara Çubuk ovasında 1402 yılında Timur’un ordusuna yenilerek esir düştü. 1403 yılında vefat etti. Kendisinden sonra evlatları arasında kardeş kavgalarından dolayı Osmanlı Fetret devri yaşandı kimdir bu talihsiz padişah?

Cevap : Yıldırım BeyazıtSoru 10: Ankara savaşında Timur’a yenilgiden sonra kahrından ölen Yıldırım Beyazıt’ın oğlu olan ve tarihe Osmanlının ikinci kez kurucusu diye geçen babasının ölümünden sonra kardeşleri ile mücadelesi sonucunda tahta geçmiş zamanında Yıldırım Beyazıt’ın oğlu olduğunu iddia eden İslam tarihinde düzmece Mustafa olayı diye bilinen hadise ile uğraşmış Osmanlıyı tüm isyanlardan kurtararak İmparatorluğu tatlı bir raya oturtarak evladı Sultan Murat’a bırakmış olan Osmanlı padişahı kimdir?

Cevap : Sultan Çelebi MehmetSoru 11: Osmanlı tarihinde çağ kapatıp çağ açan zamanının büyük alimleri olan Molla Gürani Molla Hüsrev ve Akşemseddin gibi alimlerin dizinin dibinde yetişen sonunda İstanbul’un fethi gibi büyük bir zaferi gerçekleştiren ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in övgüsüne mazhar olan bir kumandan olan Sırbistan Moro Eflak Midilli Bosna Karaman ve Arnavutluğu Osmanlı sınırlarına katmış Otluk beli hükümdarını mağlup edip Trabzon Rum İmparatorluğunu ortadan kaldırmış hükümdardır. İki İmparatorluk dört krallık iki prenslik yıkan 21 yaşında iken İstanbul’un fatihi olmuş olan bu büyük padişah kimdir?

Cevap : Fatih Sultan Mehmet HanSoru 12: Mısır’da ilmini keşfeden Molla Yegan tarafından Osmanlı ülkesine getirtilip padişahla tanıştırılmış Padişah II. Murat ise onu oğlu Fatih’in yetiştirilmesi için ona hoca olarak tayin etmiş ve bu sayede İstanbul’u fetheden komutan yetiştirilmiştir. İcazetini büyük hadis alimi İbni Hacer-il Askalani’den almış sonunda Osmanlının kadılık ve Şeyhülislamlığını yapmış bu alim kimdir?

Cevap : Molla GüraniSoru 13: Fatih Sultan Mehmet’in “Zamanın Ebu Hanifesi” diye tarif ettiği Osmanlı medreselerinin müderrisi (Profesörü) ve ömrünün sonuna kadar Şeyhülislamlık gibi ulvi görevi yürütmüş olan büyük fıkıh kitaplarından “Gürer ve Dürer” isimli kitapların sahibi bu alimimiz kimdir?

Cevap : Molla HüsrevSoru 14: Osmanlı İmparatorluğunun en ihtişamlı padişahlarından biri vardı ki halifelik gibi o yüce makamı Abbasilerden alıp Osman oğullarına geçtiğini Halep şehrinde bir Cuma hutbesinde ilan etmişti. Bu padişah Fatih’in torunudur. Kanuni Sultan Süleyman’ın da babasıdır. 24 Nisan 1512 de ezeli rakibi olan Şah İsmail’i ortadan kaldırmış sırtında çıkan bir çibandan dolayı vefat eden Çaldıran zaferinin kahramanı bu büyük padişah kimdir?

Cevap : Yavuz Sultan Selim HanSoru 15: Osmanlının en yüksek döneminin padişahı Bağdat ve ünlü Mohaç zaferinin kahramanıdır. 25 yaşında padişah olmuş zamanında Osmanlı İmparatorluğu 14 393 000 km kareye ulaşmış iki saatlik bir savaşla Macar devletini yıkmış bir padişah olduğu gibi saraya kadın elinin bulaşmasına göz yumması hatasının sonucunda Yavuz kadar dirayetli şehzadenin katline zemin hazırlamıştır. Zamanında Ebussuud Efendi gibi alimleri Barbaros Hayrettin Paşa Piri Reis ve Turgut Reis gibi denizcilere sahip Avrupalının “Muhteşem Süleyman” lakabını verdikleri Yavuz Sultan Selim’in de oğlu olan 46 yıl Osmanlıyı idare eden bu padişah kimdir?

Cevap : Kanuni Sultan SüleymanSoru 16: Yavuz ve Kanuni dönemlerinin ünlü bir Şeyhülislamı vardı ki kendisine has cevap verme üslubu ile tanınırdı. Yavuz Sultan Selim’in huzurunda konuşurken “Allah zalimleri sevmez” diye söze başlardı. İlmini Molla Hüsrev’den almış bu alimin kendine has cevap üslubu şöyle idi: Kendi odasından aşağı bir zembil indirir halk istediği soruyu yazar ve zembilin içersine koyar oda yukarı alır ve soruların cevaplarını yazar zembile bırakır ve zembili tekrar aşağı indirirdi. Halkta sorularının cevabını Şeyhülislamlarından böylece almış olurlardı. Bu hareketinden dolayı aldığı lakabı ile anılan ve Osmanlı tarihine geçen bu alimimizin adı nedir?

Cevap : Zembilli Ali EfendiSoru 17: II. Beyazıt Yavuz ve Kanuni devirlerinde yaşamış olan Afyonlu “Hattın Güneşi” ünvanını kazanmış Osmanlı devletinin en büyük hattını (güzel yazısını) yazan hattattır. En büyük eseri Kanuni Sultan Süleyman adına yazdığı büyük boy Kur’an’ı Kerim’dir. Kabri İstanbul Sütlüce’de Caferebat tekkesinde olan Osmanlının bu büyük hattatı kimdir?

Cevap : Ahmet KarahisariSoru 18: Mikrobu ilk keşfeden alimdir. İlmini Hacı Bayram Veli’den almış Tıp Matematik Astronomi Biyoloji gibi ilimlerde asrın en ünlülerinden olup Osmanlı medresesinin müderrisi (prof.) olmuş bitkilerden ilaç yapan bir otorite idi. Mikrobu keşfetti diye okutulan Pastör’den 450 yıl önce yaşamış ve tıpla ilgili eserlerinde Tifo Kolera Tifüs ve Çiçek gibi hastalıkları gözle görülemeyecek kadar küçük olan canlıların (yani mikropların) taşıdığını bildirmiştir. İslam tarihinde İstanbul’un manevi Fatihi olarak tanınan ve Eba Eyyup El Ensari’nin mübarek kabirlerini bulan aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet’i yetiştiren İslam alimimiz kimdir?

Cevap : Akşemseddin HazretleriSoru 19: Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Yavuz Sultan Selim’in babası olan ve kardeşi Cem Sultan ile mücadele ederek tahta geçen Osmanlı padişahı kimdir?

Cevap : II. BeyazıtSoru 20: Osmanlı İmparatorluğunun 30 yıllık Şeyhülislamı olmuş ilmini babası ve İbni Kemal’dan almış zamanında 2. Ebu hanife ünvanını almış Kanuni III. Selim III. Murat III. Mehmet zamanlarının Şeyhülislamı olmuştur. Kanuni ona: “Halde haldaşım sinde sindaşım doğru yolda yoldaşım ve ahiret gardaşım” dediği fetvaları ile ünlü Osmanlı Şeyhülislamı kimdir?

Cevap : Ebussuud EfendiSoru 21: Sultan Abdülhamit tarafından Rus birliklerine karşı gönderilen ve Plevne kalesini kahramanca koruyup adını tarihe “Plevne Kahramanı” diye yazdıran padişah tarafından da kendisine “Gazi” ünvanı verilen paşamız kimdir?

Cevap : Gazi Osman PaşaSoru 22: İtalya’yı fethe memur edildiğinde Otronto’yu fethederek Osmanlıyı Avrupa’ya tanıtmış Kırım hanlığını alarak Kara denizi Osmanlı gölü haline getirmiş Ege ve Yunan adalarının da fatihi olan sarayda sadrazamlığa kadar yükselmiş kendi adına İstanbul’da cami inşa edilmiş olan Osmanlı paşası kimdir?

Cevap : Gedik Ahmet PaşaSoru 23: Uludağ eteklerinde çömlekçilik ederek geçimini temin eden Bursa’nın manevi mimarı Yıldırım Beyazıt’ın bazı yanlış davranışlarından kurtulmasına vesile olmuş bir evliyadır. Yıldırım Beyazıt’ın vefatından sonra Osmanlının ikinci mimarı denen Çelebi Mehmet’in en büyük yardımcısı idi. Ömrü boyunca babasının tavsiyesi ile yaşadı. Babasının tavsiyesi şöyle idi: “Peygamberi ana ve babadan daha çok seveceksin. Soyunla övünmeyeceksin. Ağzından hiç yalan çıkmayacak. Her gününü son günmüş gibi karşıla. İlim öğrenecek ve asla üşenmeyeceksin. Ak sakallı da olsan kılıç çekmeyi bırakmayacaksın. Selam vermeden hiç bir topluluğa girmeyeceksin. Nikahsız olduğun bir kadınla asla oturmayacaksın. Hadisler sana tefsir olacak Kur’an’ı Kerim en büyük yol göstericindir. Hayat her yanı ile okuldur. Bir yerde hayır bulursan yerleş kötülükten kaç unutma ki elinde en büyük silahın Hz. Allah (c.c.)’a edeceğin duadır.” Bursa’da veba hastalığından vefat edip cenazesi Hacı Bayram-ı Veli Molla Fenari gibi şahsiyetlerin iştiraki ile Bursa’ya defnedilen bu büyük veli kimdir?

Cevap : Emir SultanSoru 24: 1489-1588 yılları arasında yaşamış 99 yıl ömrünün 50 yılını Osmanlının baş mimarı olarak tamamlayan ünü dünyayı tutmuş 1000 taneye ulaşan eserlerini bir ömre nasıl sığdırdığı anlaşılamayan 81 Cami 400’den fazla Mescit 55 Medrese 26 Darul Kurra 16 Kervan saray 33 Saray 14 İmaret 32 Hamam 12 Mahzen 8 Köprü yüzlerce türbe küçük köprü hastane vs.. yapan Osmanlının ve dünyanın en büyük mimarının kim olduğunu iki büyük eseri ile birlikte söyleyiniz?

Cevap : Mimar Sinan eserleri; Edirne Selimiye Camii İstanbul Süleymaniye CamiiSoru 25: Osmanlı İmparatorluğunun ilerleyişi 1071 yılında Malazgirt’le başlayıp 1683 Viyana kuşatması ile neticelenir. Kimdir Viyana kuşatmasının komutanı?

Cevap : Merzifonlu Kara Mustafa PaşaSoru 26: Dünya denizcilik tarihinin en önde gelen isimlerinden olup bu hususta yazdığı ve Kanuni Sultan Süleyman’a takdim ettiği “Kitab-ı Bahriye” isimli eseri dünya denizcilerinin sayılı kaynakları arasındadır. En önemli yanının haritacılık olması çizdiği dünya haritasında Amerika kıtasının varlığını teyit eder. O dünya haritasını 1550’li yıllarda çizdiğinde Amerika’yı keşfettiği söylenen Kristof Kolomb henüz dünyaya gelmemişti. Amerika’dan başka daha bir çok kıta ve adaların varlığından 15.yüzyılda söz eden Osmanlının ünlü denizci kimdir?

Cevap : Piri ReisSoru 27: Kanije kalesinin Osmanlı tarihindeki yeri büyüktür. Çünkü Kanije kahramanı olarak anılan bir komutan vardı ki bir avuç asker ile 100000 kişilik Hıristiyan ordusunu çeşitli manevralarla aldatarak Kanije’yi Hıristiyan ordusuna mezar yapmıştı. Aldığı esirleri serbest bırakarak çok olduklarının imajını düşmana vermiş daha sonra büyük bir gürültü ile Osmanlının kalenin fethine yardıma gelmiş gibi göstererek düşman ordusuna panik yaptırmış ve savaşı kazanmıştır. Bu olayı duyan Osmanlı padişahı bu komutana mektup göndererek şunları yazmıştı: “İmdi iki cihanda hakkım sana helal olsun. Yüzün ak kılıcın keskin olsun. Sana vezirlik verdim helal olsun.” Titizliğinden dolayı kendisine verilen lakabı ile anılan Osmanlının Veziri Azamlarından olan Kanije kahramanı bu paşa kimdir?

Cevap : Tiryaki Hasan PaşaSoru 28: Hıristiyan aleminin korkulu rüyası olan Osmanlı İmparatorluğunun ünlü bir denizcisi vardı ki haçlılar ondan bahsederken “Dragut” diye söz ederlerdi. Haçlı donanması onu ilk kez Cebri adasında kıstırdığını zannederken o donanmasını yağlı kalasların üzerinden kaydırarak haçlı ordusunun arkasına geçmişti bile. Yine bir deniz seferinde Malta kuşatmasını yaparken şehit olan bu ünlü denizcimiz ve reisimiz kimdir?

Cevap : Turgut ReisSoru 29: Sultan Abdülmecit’in oğlu Osmanlı İmparatorluğunun 34. Padişahı Sırpları ve Karadağı susturan hükümdar Meşrutiyeti ilan eden Ermeni komitecilerinin arabasına bomba koyarak suikast düzenledikleri dünya siyasetindeki üstün bilgisiyle 33 yıl Osmanlıyı idare eden ve Avrupa’nın Yahudilerin Ermenilerin ve ülkedeki kuklaların kızıl Sultan dedikleri Osmanlının son padişahlarından olan cennet mekan padişahımız kimdir?

Cevap : Sultan Abdülhamit Han HazretleriSoru 30: I. Sultan Ahmet’in oğlu olup II. Osman (Genç Osman)’ın küçük kardeşidir. 1612 de doğdu ve 1623 de yani 11 yaşında iken padişah oldu. Ama 9 yıl adı padişah oldu fakat hiç yetkisi olmadı. 20 yaşında iken önce annesini sonra etrafındaki dalkavukları bir bir bertaraf ederek tüm imparatorluğun yetkisini aldı. Yeniçeri ocağını yeniden düzenledi. Tebdili kıyafet (kıyafet değiştirerek) yaparak halkın arasına girdi ve halkın problemlerini bir vatandaş gibi öğrendi ve çarelerini saraydan aradı. Onun bu şekilde davranışı batının Osmanlı batıyor diye beklediği yıllarda Osmanlının yeniden ayağa kalkışı oldu. Hazineyi orduyu halkı ve imparatorluğu düzene koyan ve sonunda Bağdat fatihi olan bu padişahımız kimdir?

Cevap : IV. MuratSoru 31: Fatih’in babası üç defa padişah olmuş bir insandır. 1421 yılındaki ilk padişahlığı 1444 yılında kendini yorgun hissettiği için tahtı oğlu Fatih’e bırakmasıyla biter. Ama Varna savaşının evvelinde Fatih’in babasına: “Eğer ben padişah isem emrediyorum gel ordunun başına geç eğer sen padişahsan gel devletini müdafaa et” demesi üzerine ikinci defa tahta oturur. Varna savaşı kazanıldıktan sonra tekrar kıyıya çekilen padişah 1448 de yapılan II. Kosova savaşında üçüncü kez tahta geçer ve vefatına kadar Osmanlıların imar düzen ve intizamı ile uğraşarak ülkeyi yöneten padişahımız kimdir?

Cevap : II. MuratSoru 32: Osmanlı Şehzadeleri arasında en talihsiz olanı idi. Abisi ile olan iktidar mücadelesi sonunda vatanı terk etti. O günden sonra ömrü tövbe ile geçti. Papa tarafından yapılan hiç bir vaade boyun eğmedi ve taviz vermedi. Allah (c.c.)’a şöyle yalvarırdı: “Ya Rabbi! Eğer İslam düşmanları beni vatanıma karşı kullanacaksa al canımı ve o günlerimi gösterme. ” Hatta papağanına bile duayı öğretti. Ölümünden bir yıl sonra bile hala papağanı “Allah’ım onu affet” diye mırıldanıyordu. Talihsiz Şehzade ismi ile tarihe geçmiş Fatih Sultan Mehmet’in küçük oğlu kimdir?

Cevap : Cem SultanSoru 33: Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptığı hatalar olarak bilinen kadın elinin saray işlerine karışmasıdır. Bu kadın ise Kanuni’nin ikinci hanımı asıl adı Roksalina olan yahudi asıllı Rus ovalarında yaşayan Slav ırkındandır. Kendinden olma oğlunu padişah yapma uğruna entrikalarla dedesi Yavuz kadar zeki olduğu bilinen Şehzade Mustafa’yı katlettirmesi Osmanlıya açtığı zararın sadece bir tanesidir. Kanuni için özel bir yere sahip devlet işlerine karışan bu kadın kimdir?

Cevap : Hürrem SultanSoru 34: Kanuni’nin Hürrem Sultandan olma oğlu Sokullu Mehmet paşanın yardımıyla devleti idare eden Tunus ve Yemen zamanında fethedilmesine rağmen ordunun başında hiç savaşa iştirak etmemiş adına Edirne’de Selimiye Camii yapılan Osmanlı padişahı kimdir?

Cevap : Sultan II. SelimSoru 35: Barbaros Hayrettin Paşanın abisi olan bir denizcimiz reisimiz vardı ki Ege ve Akdeniz’de adını duyan Hıristiyan alemi titrerdi. Rodos Şövalyelerine esir düştüğü halde tevekkül ve cesareti ile kurtulan İspanyol ve Cenevizlileri perişan edip Cezayir’i ele geçirerek Cezayir hükümetini kuran Yavuz Sultan Selim Şehzade Korkut gibi isimlerin desteğini alan şahadetin en güzellerinden denizde şehit olan büyük reis kimdir?

Cevap : Oruç ReisSoru 36: Minare ve bayrak direklerinin tepesindeki hilale ne denir?

Cevap : AlemSoru 37: Bayrak sancak taşıyan kimseye (bayraktar sancaktara) Osmanlı da ne ad verilir?

Cevap : AlemdarSoru 38: Osmanlı tarihinin en muzdarip padişahı olmuştur. 1922 yılında Malta’ya oradan da Hicaz’a geçmiş ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in mübarek ruhaniyeti ile görüştü. Daha sonra Hicaz’dan San Marino şehrine geldi ve ömrünü orada tamamladı. Cenazesi de yaşantısı gibi muzdarip oldu tabutuna müslümanların halifesi yazıldı. Vasiyeti Selahattin Eyyubi türbesine gömülmekti yer olmayınca Sultan Selim Camii avlusuna defnedildi. Bir müddet sonra cami avlusundaki mezarlarda kaldırılarak park yapıldı. Mezarında bile rahat yüzü gösterilmemiş bir metrelik kabir dahi kendisine çok görülmüş olan Osmanlının son padişahı kimdir?

Cevap : Sultan VahdettinSoru 39: Osmanlılarda keşif yapan tahrif veya yağma maksadıyla düşman memleket arazisine akın yapan kimseye ne denir?

Cevap : AkıncıSoru 40: Osmanlı İmparatorluğu yıkılana kadar devlet idaresinin merkezi sayılan yere ne ad verilir?

Cevap : BabıaliSoru 41: Osmanlılarda eyaletlerin mülki ve askeri en yetkili kişisine (bugünkü valiye) ne denir?

Cevap : BeylerbeyiSoru 42: Devlet hazinesinin bulunduğu yer veya maliye dairesine Osmanlılarda ne ad verilirdi?

Cevap : BeytülmalSoru 44: Osmanlılarda meydana gelen dava ve uyuşmazlıkları şeriat esaslarına göre çözen ve karar veren hakime ne ad verilir?

Cevap : KadıSoru 45: Bozulan ve ıslahı imkansız hale gelen yeniçeri ocağını kaldıran yerine Asakiri-i Mansurei Muhammediye adı altında yeni bir ordu kuran ilk modern tıp okulu olan Tıphane-i Amire’yi öğretime açan Türkiye’de yayınlanan ilk Türkçe gazete olan Takvim-i Vekayı’nin çıkarılmasına öncülük eden ilk nüfus sayımını yaptıran Osmanlı sultanı kimdir?

Cevap : II. MahmutSoru 46: Sultan Ahmet Camisinin mimarı kimdir?

Cevap : Sedefkar Mehmet AğaSoru 47: Osmanlı hükümdar sülalesinin erkek evlatlarına verilen isim nedir?

Cevap : ŞehzadeSoru 48: Osmanlılarda ilmiye sınıfının başında bulunan en yetkili din adamı kimdir?

Cevap : ŞeyhülislamSoru 49: Osmanlı padişahlarının imzası nişan ve alameti olarak kullanılan sembole ne denir?

Cevap : TuğraSoru 50: Osmanlılarda padişahtan sonra gelen en yüksek mevkisinde görev yapan yüksek rütbeli vezire ne ad verilir?

Cevap : Sadrazam