Allah kendine ibadet edenleri sever
Yüce Allah'a kulluk et şükredenlerden ol.
Mevlam kendi rızasını güdenleri sever
Yüce Allah'a kulluk et şükredenlerden ol.
________***________
İnanan insan Yüce Allah'ı eder takdir
Doğruyu düşünür isek Hak'kın yolu tektir.
Şükür etmek Hak'ka teşekkür etmek demektir
Yüce Allah'a kulluk et şükredenlerden ol.
________***________
Ruhu isyankar olanlar imana gelmez
Zalim olan kimse şükrün edasını bilmez.
Verdiği nimetlere nankörlük etmek olmaz
Yüce Allah'a kulluk et şükredenlerden ol.
________***________
Sonsuz bir aşkla Allah'a iman etmek lazım
Sevgiyle Peygamber yolundan gitmek lazım.
Yaratıcıya her zaman sevgi gütmek lazım
Yüce Allah'a kulluk et şükredenlerden ol.
________***________
Yusuf varlıklardan bir hisse kapmak gerekir
Allah'ı yaratıcı bilip tapmak gerekir.
Yüce Allah'a kulluğunu yapmak gerekir
Yüce Allah'a kulluk et şükredenlerden ol.


Yusuf Tuna