Hazreti Zeydi evlatlık edindin
Yetimlere sahip çıktın Muhammed.(S.A.V.)
Öksüzler için çalışıp didindin
Yetimlere sahip çıktın Muhammed.(S.A.V.)

Kimsesiz olana kol kanat gerdin
Öksüz olanlara hediye verdin.
Nerde yetim çocuk görsen severdin
Yetimlere sahip çıktın Muhammed.(S.A.V.)

Şu dünyada acılar ile piştin
Nerde gariban varsa ona koştun.
Sen de kimsesiz olarak yetiştin
Yetimlere sahip çıktın Muhammed.(S.A.V.)

Hasta olanın kapısına vardın
Kimsesiz olan insanlara yardın.
Kızları öldürülmekten kurtardın
Yetimlere sahip çıktın Muhammed.(S.A.V.)

Yusuf seviniyor çocuklar gibi
Adına salavat okurum tabi.
Ey merhamet sahibi olan nebi
Yetimlere sahip çıktın Muhammed.(S.A.V.)


Yusuf Tuna