Dünyada gönül ile aradığım
Allah’ın sevgisiyle eridiğim.
Besmele çekerek yürüdüğüm
O yollar Allah’a götürür beni.

İman ile erenleri seçtiğim
Sözleriyle kendimizden geçtiğim.
Yunus misali Hüda’ya açtığım
O kollar Allah’a götürür beni.

Şüphesiz varlığına inandığım
Doksan dokuz adı ile andığım.
Sübhanallah diye şükür sunduğum
O diller Allah’a götürür beni.

Temaşayla seyreyleyip baktığım
Sevgiyle gönül bendini yıktığım.
Urfa gibi şehirlerden çıktığım
O iller Allah’a götürür beni.

Yusuf sözlerinden ibret kaptığım
Şol gökleri Yaradan’a taptığım.
Cenab-ı Allah’a dua yaptığım
O eller Allah’a götürür beni.


Yusuf Tuna