Bütün ümitler sana bağlıdır Ümitsizliğe düşürme bizi
Ümit ver hepimize Fazlından fazla fazla ver bize
Ey ! Biricik ümidimiz Senin adaletindir güvendiğimiz
Hiçbir hak senin yanında zayi olmaz biliriz
Hiçbir suçlu senin adaletinden kaçamaz eminiz
Zalimlerin katı kalplerine adaletinin korkusunu sal
Ey adaletinden severek çekindiğimiz
Bütün iyilikler sendendir biliriz Zillete düşürme bizi
Perişan etme hiçbirimizi İyilik ver bize Bolluk ver
Hayır ver hepimize Ey ! Keremini umduğumuz
Affet bizi Bağışla biz isyankarları
Affını umuyoruz Gufranını diliyoruz
Ey bağışlamasını dilediğimiz Sensiz sahibimiz
Mülkündedir herşeyimiz Elimizde olanlar senin elinden
Sahip olduklarımıza sen sahipsin Mülkünde yer ver bize
Ey ! Biricik varisimiz Saltanatın sınırsızdır senin
Saltanatlar sensiz hükümsüzdür
Sana kullukla sultan eyle bizi Sana itaatle şereflendir hepimizi
Hiç bitmeyen saltanatında ihya eyle bizi
Ey ! Biricik sultanımız Gördüklerimiz hep seni gösterir
Duyduklarımız hep senden söz eder Sevdiklerimiz hep seninle sevilir
Gözümüzü senin ayetlerinle nurlandır İşitmemizi seni ananları duymakla güzelleştir
Kalbimizi seni sevmekle sevindir Seni sevenleri sevmekle güzel eyle kalbimizi
Ey! Biricik göz aydınlığımız Rahmetin herşeyi kucaklamıştır senin
Herşey her halinde her an rahmetine muhtaç senin
Rahmetini yay kalbimize Merhametini dokundur tenimize
Şefkatinle ferahlık ver ruhumuza Ey! Rahmetini umduğumuz
Gazabın haktır biliriz İsyanımız kızdırır cehennemin alevlerini
Kahrına galip getir rahmetini Gazabını uzak eyle bizden
Ey! Rahmetine sığındığımız Herşeyin bilgisi senin yanında
Olmuş olacak gizli aşikar ne varsa hepsi senin ilminde
Hiçbirşey meçhul değil sana biliriz
Bize eşyanın hakikatini bildir Ey! Bilmediğimizi bize bildirenimiz
Senki nefsimize çekemeyeceği yükü yüklemeszin biliriz
Herşeyin anahtarı senin yanında Zorluklarımızı lutfunla kolaylaştır
Meşakkatlerimizi rahmetinle hafiflet Kederlerimizi şefkatinle gider
Ey! Kederleri açıp meşakkatleri kaldıran rabbimiz
Kalplerimizi en güzel hallerle hallendir
Genişlik ver kalplerimize Ey! Kalpleri halden hale koyan rabbimiz
Seni bilmekle süsle kalplerimizi Sana yakınlıkla ziynetlendir kalplerimizi
Seni sevmekle güzelleştir Sana inanmakla nurlandır kalplerimizi
Senin vuslatınla ışıklandır kalplerimizi Ümitsizliğin karanlığına düşürme kalplerimizi
Ey! Kalplerimizi nurlandıran rabbimiz Hidayetinle iyileştir kalplerimizi
Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize Yokluğun acısına bırakma kalplerimizi
Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimizefena ve zeval derdiyle dertlendirme kalplerimizi
Ey kalplerimize şifa veren rabbimiz seni sevmekle tatmin eyle kalplerimizi
Ebedi sevdalarına vuslat ver kalplerimizin Senin muhabbetinle sevindir kalplerimizi
Aşkının serinliğini ver kalplerimize Ey! kalplerimizin sevgilisi rabimiz
Sana yakınlıkla sevindir kalplerimizi Seni tanımakla sıcaklık ver kalplerimize
Sana yakınlığın hüsniyetini ver kalplerimize Isındır kalplerimizi birbirine
Ey! Kalplerimizi ısındıran rabbimiz Sensin nurların nuru
Sendendir bütün nurlar nur ver bize aydınlat ufkumuzu
Ey! NUR ! sensin nurları nurlandıran sendendir ışık sendendir gölge
Gözaydınlığı ver bize Aydınlat aklımızı Ey! NUR
Sensin nurları tasvir eyleyen sendendir suret sendendir renk
Yüzümüzü kara çıkarma alnımızı ak eyle Ey NUR!
Sensin Nurları yaratan sendendir bütün aydınlıklar karanlıkta bırakma bizi
Yolumuzu aydınlık eyle Ey! NUR Sensin Nurları takdir eyleyen
Sendendir bütün sabahlar Nursuz bırakma bizi gönlümüzü aydınlık eyle
Ey! NUR sensin nurların tekbirini gören sendendir bütün aydınlanmalar
Gölgede bırakma bizi Nur’umuzu daim eyle Ey! NUR
Sensin nurlardan önceki NUR senin yaratmanla başlar bütün nurlar
Yokluğun karanlığında bırakma bizi başımızı Nur eyle Ey! NUR
Sensin Nurlardan sonraki NUR senin taktirinle tamam olur bütün nurlar
Kabrin karanlığında bırakma bizi sonumuzu Nur eyle Ey! NUR
Sensin nurlar üstündeki NUR senin yüceltmenl yücedir bütün nurlar
Semamızı Nursuz bırakma üstümüze nur eyle Ey! NUR
Sensin nurlara benzemeyen NUR senin tecellilerinle aşinadır bütün nurlar bize
Nur üstüne Nur ver bize Nurumuzu Nur eyle Ey! NUR
Seni kusurdan tenzih eder noksanlıkdan takdis ederiz
Senden başka ilah yokki bize medet eylesin
Birtek SENSİN Birtek Sensin kurtuluşumuz Birtek sensin sığındığımız
İman ver bize kurtuluş ver hepimize
Bizi hiçliğin ateşinden kurtar
Bizi senden uzaklığın cehenneminden al
Ey! Rabbimiz


Amin Amin Amin
Senai Demirci