Münker Nekir'i şaşırtan zat

“Muhyiddi-i Arabi vefat ettiğinde kabre konulup da insanlar yanından ayrılınca kendisi gibi Allah Dostu keşif ehli bir zat yanından ayrılmaz ve –Allah’ın izni ile- O’nun Münker ve Nekir ile diyaloğuna şahit olur.


“Rabbin kim?” sorusuna Muhyiddin şu cevabı verir:


"Biz bizle beraberken bizi bize sordular. Biz bizden hiç ayrıldık mı ki bizi bize sorarlar? Biz bizden başka mıyız ki bizi bize sorarlar?"


Melekler kaydı nasıl tutacaklarını şaşarak Allah katına başvurduklarında Cenab-ı Hak şöyle nida eder:


"Muhyiddin kulumu dünyada kimse anlamadı. Ölünce de melekler anlamadı. Onu bana bırakın.

Ben anladım.
Cevap tamamdır"..