NİMETLERİN FARKINA VARMAK...

Hz. İsa (as) bir ağacın altında dua eden birini gördü. Dikkatlice baktığında adamın ayakları yürümeyen bir kötürüm olduğunu anladı. İki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise bars hastalığı olduğu anlaşılıyordu.

Ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırmış şöyle dua ediyordu:

– Ey nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun!.

Hz. İsa (as) kötürüm adama yaklaştı:

– Ayağın yürümüyor gözün görmüyor.
Bedenin de sıhhatli görünmüyor.
Buna rağmen çoğu zenginlere verilmeyen nimetlerin sana verildiğini düşünmekte bunun için de büyük bir mutlulukla şükretmektesin. Hangi nimettir nice zenginlere verilmediği halde sana verilen?

Kapalı gözleriyle sesin geldiği yana yönelerek dedi ki:

– Efendi! Allah bana öyle bir kalp vermiş ki o kalple O’nu tanıyorum. Öyle de bir dil vermiş ki o dille de O’na şükrediyorum. Halbuki dünyanın serveti elinde olan nice zenginler var ki kalbinde O’nu tanıma sevinci dilinde de O’na şükretme mutluluğu yoktur. Ama gel gör ki ayakları topal gözleri kör bedeninde hastalıklar bulunan bu kötürüm adama Rabbim bu sevgiyi ihsan eylemiş bu nimetin farkına varma tefekkürünü lütfeylemiş. İşte bunu düşününce kendimi tutamıyor da:

– Nice zenginlere vermediği nimeti bana veren Rabbime ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun!. diye sevinç duaları etmekten kendimi alamıyorum.

Kafa gözü kapalı da olsa kalp gözü açık olan bu kötürüm adama yaklaşan Hz. İsa (as):

– Ver şu elini öyle ise! diyerek adamın elinden tutar eğilerek görmeyen gözlerinden öper.

Peygamberin dudaklarının değdiği gözler anında açılır. Karşısındakinin Hz. İsa (as) olduğunu anlayıp heyecanlanan adam:

– Sen şu ölüleri dirilten hastalara şifalar bahşeden mucizelerin sahibi peygamber değil misin? der.

– Belli olmuyor mu? deyince:

– Gözlerimden belli oluyor da ayaklarımdan henüz belli değil der. Tebessüm eden Hz. İsa (as):

– Sen hele bir ayağa kalkmayı dene! deyince silkinen kötürüm adam dimdik ayağa kalkar. Ayakları üzerine dikilebildiğini anlayınca söylediği ilk sözü şu olur:

– Ey Allah’ın Nebisi sendeki bu mucizeler de O’ndan değil mi? Öyle ise izin ver de geç kalmayayım O’na bir şükredeyim diyerek hemen yere iner başını secdeye koyarak der ki:

– Rabbim! Seni tanıyan bir kalple şükreden bir dil nimetinin şükrünü yapmaktan acizken şimdi gören bir çift gözle yürüyen iki de ayak da lütfettin.

Artık bilemiyorum nasıl ödeyeceğim bu nimetlerin karşılığını...?

Bu sırada çevreden toplanan halk
gösterdiği bu mucizelerden dolayı
Hz. İsa (as)'ın elini öpmek isterler.
Ama Allah’ın Nebisi işaret eder:

– Benim değil şu secdedeki adamın elini öpün.!

Derler ki:

– Onu secdeye indiren nimetlere biz baştan beri sahibiz.
Ama hiç böyle mutluluk duymadık.

– Öyle ise der tefekkür edin siz de düşünün.
Düşünen insan sahip olduğu nimetin farkına varır. Düşünmeyen ise mahrumiyet duygusunda kalır.