Vaktiyle bir bilgehocayıllarca yanında yetiştirdiği öğrencisinin seviyesini öğrenmek ister.

Onun eline çok parlak ve gizemli görüntüyesahip iri bir nesne verip:"Oğlum" der "Bunu al önüne gelen esnafa göster kaç para verdiklerini sor en sonra da kuyumcuya göster. Hiç kimseye satmadan sadece fiyatlarını ve ne dediklerini öğren gel bana bildir.

Öğrenci elindeki ile çevresindeki esnafı gezmeye başlar. İlk önce bir bakkal dükkanına girer ve "Şunu kaça alırsınız?" diyesorar . Bakkal parlak bir boncuğa benzettiği nesneyi eline alır; evirirçevirir; sonra:"Buna BİR TEK lira veririm." Bizim çocuk oynasın der.
İkinci olarak bir manifaturacıya gider. O da parlak bir taşabenzettiği neneye ancak bir"BEŞ lira" vermeye razı olur.

Üçüncü defa bir semerciye gidir: Semerci nesneye şöyle bir bakar Buder benim semerlere iyi süs olur. Bundan kaş dediğimiz süslerdenyaparım.Buna "bir ON lira" veririm.

En son olarak bir kuyumcuya gider. Kuyumcu öğrencinin elindekini görünceyerinden fırlar."Bu kadar değerli bir pırlantayı mücevheri nereden buldun?" diyehayretle bağırır ve hemen ilave eder. "Buna kaç lira istiyorsun?" Öğrenci sorar: Siz ne veriyorsunuz?" "Ne istiyorsan veririm." Öğrenci "Hayır veremem." diye taşı almak için uzanınca kuyumcu yalvarmaya başlar: "Ne olur bunu bana satın. Dükkanımı evimi hatta arsalarımı vereyim."Öğrenci emanet olduğunu satmaya yetkili olmadığını ancak fiyat öğrenmesini istediklerini anlatıncaya kadar bir hayli dil döker.

Mücevheri alıp kuyumcudan çıkan öğrencinin kafası karma karışıktır. Böylesi karışık düşünceleriçinde geriye dönmeye başlar. Bir tarafta elindeki nesneye yüzünüburuşturarak 1 lira verip onu oyuncakolarak görenler diğer tarafta da mücevher diye isimlendirip buna sahip olmak için her şeyini vermeye hazır olan ve hatta yalvaran kişiler..

Bilge hocasının yanına dönen öğrenci büyük bir şaşkınlık içindebaşından geçen macerasını anlatır. Bilge sorar: "Bu karşılaştığın durumları izah edebilir misin?" Öğrenci: "Çok şaşkınım efendim ne diyeceğimi bilemiyorum kafam karmakarışık" diye cevap verir. Bilge hoca çok kısa cevap verir:"Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bileni anlar ve onun değeribilenin yanında kıymetlidir."Her insanın hayatında varlığını ve değerini bilen hisseden fark edenkuyumcular mutlaka vardır. Mesele kuyumcuyubulmaktadir...

ALINTIDIR.