Nasip almak için fazileti Âl-i Hanedan'dan
Dağıtıp da malı mülkü savuruk harman kıl da gel

Aynı böyle eder idi ol Nur-u Rahimürrahman
Bir hırka ve bir hurmayı dertlere derman kıl da gel

Bildirir mi hiç künt-ü kenz acizlere Perverdigar
Şah-ı Merdan'ın cesaretini burhan kıl da gel

Muhibbi ol evladının ki kân ola sana Nigâr
Varıp deşt-i Kerbela'ya Hüseyn'i bir han kıl da gel

Anda intisap eyle Pir'e bulup Ehl-i Hakk tekke
O demm-i erkanı seyr-ü sülûka erkan kıl da gel

Güman edersen taat kılmakta görmediğin Hakk'a
İzz-ü celali görmeye alemi seyran kıl da gel

Olup da ehl-i tarikat ve nuş sunulan ol meye
Nir Muhammed ve Kerrar Ali'yi yeksan kıl da gel

Ne lazımdır ararsan esrar-ı marifet bilmeye
Hazret-i Pir'in kaddini cennet-i rıdvan kıl da gel

Ve geçip Bab-ı İlim'den söyle deden gibi "hıtta"
Varınca aşıklar şehrine devr-ü devran kıl da gel

Nihayetinde vasil olunca ol Vahdet-Vucüd'a
Yok et mefhum-u mevti Azrail'i perran kıl da gel

Men arafe nefsehü fekad arefe rabbeh nedir
Ara bul Hızır tek ilm-i batını umran kıl da gel

Ünsi "fazl"ı nasip etmesi için sana Rab Kadir
Zahiri viran nehy-i zann îni lâmekân kıl da gel

Muhammedali