yedi kandil yanıyor karanlık bir hanede
al ile ak güller cem olmuşlar o meyhanede
söylenir hep anlatılır
sanki bir efsane de
ulaşılmaz yaşanmaz
vay onların haline ki sadece dudakları söyler "aşk"ı
gönülleri okumaz
yedi kandil yanıyor karanlık bir hanede
al ile ak güller cem olmuşlar o meyhanede
ve başlıyor zakirin dudaklarından bal dökülmeye
o bal ki al ile ak güllerden alıyor özünü
o gülleri anlatıyor
yine o güllere
söyledikçe zakir
güneş doğuyor ağırdan
ne doğudan ne de batıdan
aşkın peygamberi geliyor
"ya selam!"
"ya selam!"
o yükseldikçe
kandiller utançlarından kararıyor
güller nasıl aşık ona
o ne ahenk
o ne zikrullah
yıldızlar seyyaleler gibi
başlıyor güller dönmeye samah
nasıl bir haldir ki zahidler eremez o vecde
ki semalar ve arştaki tüm melekler
ve dahi cibril
ve dahi mikail
kılıyor o deme secde
hem ağızlarında kudret helvası
ve bıldırcın eti yiyorlar
bilir misin saki kimdir o demde
kimin elinden şarab içiyorlar?
sevab yok günah yok
uzak yok yakın yok
hem çok var
hem hiç yok
hem var hem yok
"aşk" var
zemanın ve mekanın
şuurun ve zekanın yükünden uzaktalar
sahibiler bekanın
onlar baki
onlar saki olmuşlar hem de...
onlar evvel onlar ahir
hem batınlar hem de zahir
yedi kandil sönüyor karanlık bir hanede
al ile ak güller cem olmuşlar o meyhanede
bir "gün" var yanan
o "gün" ki göz ile görünmez
hem en karanlıktır o hem en parlak
güller üryan güller çıplak
etrafında pervaneler
dönüyorlar
yaklaştıkça yanıyor kanatları
yandıkça
"HU!"
"HU!
"HU!
diyorlar
döndükçe ona yaklaşıyorlar
onda kayboluyorlar
o oluyorlar
dedikçe
"YA ALİ!"
"YA ALİ!"
YA ALİ!"

"Ben-i Emin"