Bir hu!
İki hu!
İkilikte üç hu!
İkilikte dört hu!
İki yok!
İkilik yok!
Bir çok.
Çok bir.
Bir hu!
Yedi hu!
La mevcude illahu!
Bir Nir.
Pek nur.
Ruh Nir.
Ruh sır...
Bu ne iştir
Ya Pir?
Şir çar
Anasır
Şar Nir
Çar Şir.
İki hu!
İki bir...
Od su toprak yel...
Ne olursan ol gel!
Acep şu karşı ağacın
Dibinde uzanan şir
Haydar-ı Kerrar Ali Bin
Ebu Talip midir?
Şir bir.
Şir tek!
Birdir o Nir ile yek!
Hakk bir.
Hakk sır.
Sır Hakk...
Levlake levlak!!!
Lema halaktül eflak!!!
Bir Hakk!
Kaldır kafanı bir şu aleme bak
Ey Har!
Har olana gerek nar...
Nar şar...
Şar Nir!
Od nar
Od Şir!?
Muhammed Ali birdir.
Sır bir.
Bir nur.
Ünsi'yim aklıma mukayyet ol
Ya Mir!!!


Muhammedali