Demedim mi?

Oraya gitme demedim mi sana
seni yalnız ben tanırım demedim mi?
Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi ben'im?

Bir gün kızsan bana
alsan başını
yüz bin yıllık yere gitsen
dönüp kavuşacağın yer ben'im demedim mi?

Demedim mi şu görünene razı olma
demedim mi sana yaraşır otağı kuran ben'im asıl
onu süsleyen bezeyen ben'im demedim mi?

Ben bir denizim demedim mi sana?
Sen bir balıksın demedim mi?
Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın
senin duru denizin ben'im demedim mi?

Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi?
Demedim mi senin uçmanı sağlayan ben'im
senin kolun kanadın ben'im demedim mi?

Demedim mi yolunu vururlar senin
demedim mi soğuturlar seni.
Oysa senin ateşin ben'im
sıcaklığın ben'im demedim mi?

Türlü şeyler derler sana demedim mi?
Kötü huylar edinirsin demedim mi?
Ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi?
Yani beni kaybedersin demedim mi?

Söyle bunları sana hep demedim mi?

Mevlana Celaleddin Rumi