Dul bir kadının altı çocuğu bir de ihtiyar anası vardı. Kadın geçimini sağlamak üzere her gün göz nuru dökerek iplik eğirir pazara çıkar ve anası ile çocuklarının rızkını temin etmeye çalışırdı.

Bir gün bu dul kadın vefat eder çocukların bakımı ise ihtiyar kadına kalır. Kadın pazara her hafta çıkamıyor ip eğiriyordu. Bir zaman baktı ki 600 dirhem kadar ip eğirmiş pazara götürmeye karar verdi. (Yarabbi bu öksüzlerin yetimlerin rızkını bol ihsan et) diyerek sabah erkenden pazarın yolunu tuttu.

Yolda giderken Seyyid Abdülkadir Geylani hazretlerinin evinin önünden geçiyordu. Onu görünce durakladı. Geylani hazretleri talebeleriyle sabah namazından çıkmıştı yaşlı kadını görünce o da durakladı ve sordu:

- Hoş geldin anne nereye gidiyorsun?

- Bir miktar ipliğim var pazara götürüp satacağım.

- Ver bakalım. Benden 600 dirhem ip isteniyor bunu ver de ben satayım.

İhtiyar kadın:

- Memnuniyetle lütuf buyurmuş olursunuz efendim dedi ve ipi verdi.

Geylani hazretleri eline aldığı ipi mescidin damına fırlatıp attı. İplik gözden kaybolmuştu. İhtiyar kadın şaşkın şaşkın bakınca talebeler kadına itiraz etmemesi için işaret ettiler. Kadın da bir şey demedi. Geylani hazretleri kadına dönerek.

- Annem sen canını sıkma ipliği satmaya gönderdim parası gelsin ne kadar etti ise alırsın.

Kadın (Pekala) diyerek gitti ertesi gün gelip:

-İplik satıldı mı? diye sordu.

Geylani hazretleri:

- İplik satıldı fakat parası henüz gelmedi. Bir hafta kadar bir zaman içinde gelir buyurdu.

Kadın ayrılıp bir hafta sonra tekrar geldi. Para henüz gelmemiştir kadına:

- Yarın gel paranı al dendi.

Kadın pazara niye gitmedim şimdi param elimde olurdu diye hayıflanarak evine gitmek üzere iken talebeler:

-Anne sen bir gün daha sabret bakalım Mevla ne gösterecekdediler.

Ertesi gün oldu. Seyyid Abdülkadir Geylani hazretlerinin huzuruna o ana kadar görülmeyen bir heyet geldi. Hürmetle ona bin altın takdim ettiler. Dışarı çıktıklarında talebeler onlara bu kadar paranın ne olduğunu niçin Şeyhe takdim ettiklerini sordular. Gelenler tüccar olduklarını belirterek (Altınlar Hazret-i Şeyhindir. Denizde yolculuk yaparken fırtına sebebiyle geminin yelkeni delindi yol alamaz olduk denizin ortasında kalacaktık. Kaptana bir çaresi yok mu diye sorduğumuzda:

- Altıyüz dirhem ip olsa geminin yelkenini onarır yolumuza devam ederdik ama şu anda nerede bulacağız dedi.

Biz de Seyyid Abdülkadir Geylani hazretlerinden “Ya Sultanül ârifin bize 600 dirhem kadar ip gönder başka çaremiz kalmadı” diye yardım istedik. Az sonra geminin güvertesinde 600 dirhem ipliği bulduk. Kurtulduktan sonra “Biz de dönünce Hazret-i Şeyhe bin altın götürelim kabul etmez ama fakir fukaraya dağıtır inşallah” diye karar verdik. Şimdi o sözümüzü yerine getirdik dediler.

Tüccarlar ayrıldıktan bir müddet sonra ihtiyar kadın gelip sordu:

- Para geldi mi efendim?

Geylani hazretleri bin altını kadına verirken:

-Benim satışım seninki kadar kârlı olmuş mu?diye latife yaptı.

İhtiyar kadın:

- Hem de nasıl ne diyeceğimi nasıl dua edeceğimi bilemiyorum teşekkür ederim diyerek huzurdan ayrıldı.