Hz. Peygamberin evvel zaman içinde yaşanmış bir hadiseye binaen anlattığıProf. Dr. İbrahim Canan’ın tercümesiyle Kütüb-ü Sitte’den aktarıp uyarladığımız bu mesel BuhârîEnbiyâ 50 Büyû98İcâre 12 Hars 13 Edeb 5; MüslimZikr 100 ve Ebu Dâvudda Büyû29 Abdullah b. Ömerden rivayetle geçmektedir.

Bizden önce yaşayanlardan üç kişi yola çıktılar. Akşam olunca geceleme ihtiyacı onları bir mağaraya sığındırdı ve içine girdiler. Ancak dağdan kayan büyükçe bir kaya yuvarlanıp mağaranın ağzını üzerlerine kapadı.

Aralarında:

*Bizi bu kayadan sâlih amellerinizi şefaatçi kılarak Allah’a yapacağınız dualar kurtarabilir dediler.

Bunun üzerine içlerinden biri anlatmaya başladı:

Benim annem babam çok yaşlıydı. Onları çok kollar akşam olunca onlardan önce ne ailemden ne de hayvanlarımdan hiçbirine yedirip içirmezdim” dedi. “Bir gün odun aramak uzaklara gitmiştim. Eve döndüğümde ikisi de uyumuştu. Onlar için sütlerini sağdım. Hâlâ uyumakta idiler. Onlardan önce aileme ve hayvanlarıma yiyecek vermeyi uygun bulmadım onları uyandırmaya da kıyamadım. Geciktiğim için çocuklar ayaklarımın arasında kıvranıyorlardı. Ben ise süt kapları elimde onların uyanmalarını bekliyordum. Derken şafak söktü.”

Adam bu olayı anlattıktan sonra dua için ellerini göğe kaldırdı ve:

“Ey Allahım! Bunu Senin rızan için yaptığımı biliyorsan yolumuzu kapayan şu taştan bizi kurtar!” dedi.

Bu duanın akabinde taş bir miktar açıldı. Ama bu dışarı çıkmalarını mümkün kılacak bir açıklık değildi.

Bunun üzerine ikinci adam söze başladı:

“Ey Allahım!” dedi. “Benim bir amca kızım vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ondan kâm almak istedim. Ama o bana yüz vermedi. Fakat gün geldi kıtlığa uğradı yardım için bana başvurmak zorunda kaldı. Ona kendisini bana teslim etmesi karşılığında yüz yirmi dinar verdim. Mecburen kabul etti. Ancak arzuma nail olacağım sırada:

‘Allah’ın mührünü gayri meşru surette bozman sana haramdır’ dedi.

Bunun üzerine ben de ona dokunnmaktan sakındım ve insanlar arasında en çok sevdiğim kimse olduğu halde onu bıraktım. Verdiğim altınları da geri istemedim.”

Adam bunu anlattıktan sonra Allah’a dua için ellerini açtı ve:

“Ey Allahım!” dedi. “Eğer bunları Senin rızan için yapmışsam bizi bu sıkıntıdan kurtar!”

Bu dua üzerine kaya yerinden biraz daha kımıldadı. Ama onların çıkabileceği kadar açılmadı.

Çaresiz mağarada bekleşmeye devam ettiler. Bu esnada son bir ümit üçüncü şahıs başından geçen bir olayı anlatmaya başlamış bulunuyordu:

“Ey Allahım! Ben işçiler çalıştırıyordum. Ücretlerini de derhal veriyordum. Ancak bir tanesi bir kilo pirinçten ibaret olan ücretini almadan gitti. Ben de onun parasını onun adına işletip kâr ettirdim. Öyle ki çok malı oldu. Derken uzun seneler sonra bu işçim çıkageldi ve:

‘Ey Abdullah!’ dedi. ‘Bana olan borcunu öde.’

Ben de:

‘Bütün şu gördüğün sığır davar deve ve köleler senindir. Git bunları al götür!’ dedim.

Adam:

‘Ey Abdullah! Benimle alay etme!’ dedi.

Ben tekrar:

‘Kesinlikle alay etmiyorum. Git hepsini al götür!’ dedim. Adam hepsini alıp götürdü.

“Ey Allahım! Eğer bunu Senin rızan için yaptıysam bize şu halden bir kurtuluş nasip et!”

Adamın bu duasının hemen akabinde kaya tamamen açıldı. Çıkıp yollarına devam ettiler.