Dua almanın önemi
Dua almak

Vaktiyle bir ateşperest oğlunu evlendirmektedir.
Düğün günü çok koyun ve inek kesilir.
Et kokuları mahalleyi sarar.
Ancak evin bitişiğinde müslüman
dul bir kadın dört yetimiyle yaşamaktadır.
Hepsi de günlerdir açtırlar.
Kadıncağız düğün evinin kapısını çalıp ‘ateş’ ister.
Ancak maksadı başkadır.
‘Belki yemek verirler’ diye gitmiştir.
Adam kadının niyetini anlasa da birşey vermez.
Kadıncağız bir daha gidip ‘ateş’ ister.
Yine eli boş döner.
Üçüncüde yine öyle.
Ama ne olur bilinmez bu defa acır kadına.
Hallerini anlamak için dehlize iner ve
dayar kulağını bitişik evin duvarına ve dinler.
Yetimcik annesine yalvarıyor:
- Anneciğim ne olur bir daha git.
Belki bu sefer birşey verirler.
Kadın ağlamaklıdır:
- Üç defa gittim yavrum! Artık utanıyorum.
Adam bunu duyar. Kalbi sızlar.
güzel bir ‘Sofra’ hazırlatıp gönderir evlerine.
Ve dehlize inip dinler yine.
Yetimlerin en küçüğü duâ ediyor:
- Yâ Rabbî! O nasıl bize ikram ettiyse
sen de ona ikram et!
Onu îmanla şereflendir!
Ardından;
- Âmiiiin! sesleri yükselir.
O anda kalbi döner ateşperestin.
Ve ‘Şehâdet’i getirip îmanla şereflenir.

Nitekim;

Sadaka belâyı önler.
Ama duâ kaderi değiştirir!