Eline aldığı kuru bir hurma dalına dayanarak Resûlüllah’ın kapısına kadar gelmiş olan yaşlı bir kadın içeri girmek arzusunu izhar etmesi üzerine;

– Yâ Resûlâllah kim olduğunu bilmediğimiz bir ihtiyare kadın zâtınızı görmek istiyor” dediler.

Resûl-i Ekrem Hazretleri:

– Müsaade edin gelsin” buyurdular.

İhtiyarlıktan âdeta rükû eder halde duran kadın hurma dalından edindiği asâsına dayana dayana Resûlüllah’ın kapısından içeri girdi bir-iki adım ilerledikten sonra kendisini tanıyan Resûlüllah hemen ayağa kalktılar; altlarındaki içi hurma lifi dolu minderlerini göstererek oturmasını istediler.

Resûlüllah’ın bu kadına gösterdiği hürmet ve alâka orada hazır bulunan Hazret-i Ömer’in dikkatini çekti; hattâ kim olduğunu merak ettiği bu ihtiyareye gösterilen bu ikramı biraz da fazla gibi bulduğu içindir ki ihtiyare kalkıp gittikten sonra:

– Yâ Resûlâllah bu kadın kimdi ki kendisine ayağa kalkacak kadar hürmet ettiniz minderinizi verecek kadar alâka gösteriniz?” dedi.

Resûlüllah’ın cevabı tek cümleden ibaretti:

– Bu kadın bizim Hatîce’nin dostlarındandı!”

Burada aklımıza şöyle bir sual geliyor:

– Resûlüllah Hazretleri senelerce evvel vefat etmiş olan Hatice Validemize neden bu kadar alâkâ duyuyordu ki O’nun dostlarına bile ayağa kalkıyor minderlerini vermek kadirşinâslığında bulunuyorlardı? Hatîce Validemizin kendisini bu derece sevdiren hususiyeti ne idi?

Bu sualin cevabını da Hazret-i Âişe Validemizin hazır bulunduğu bir mecliste cereyan eden şu hatırada bulmak mümkündür. Fahr-i Kâinat Efendimiz bir aile sohbetinde Hazret-i Hatîce Validemizi uzun uzun yâdetmiş; bazı hatıraları yeniden anlatarak geçmiş günlerini dile getirmişti.

Hazret-i Âişe Validemiz:

– Yâ Resûlâllah senelerce evvel ölüp gitmiş olan bir yaşlı kadını bu kadar hatırlayıp yâdetmekte ne fayda var? Allahü Zülcelâl size O’ndan daha genç ve güzelini ihsan etmiş; ağzında dişi bile kalmamış bir ihtiyare yerine daha gencini vermiştir” dedi. Âişe Validemizin bu sözlerine karşı Resûlüllah Hazretleri’nin Hz. Hatîce Validemizi niçin unutmadığını bildiren şu cevaplarını dikkat ve ibretle okumaktayız:

– Yâ Âişe! Seneler geçtiği halde Hatîce’yi unutmayışım O’nun dış güzelliğinden değildir.

Herkes beni red ve inkâr ettiği zaman Hatîce bana inandı ve tasdik etti.

Etrafımdakiler bana yalancısın dediği zaman; Hatîce bana doğru söylüyorsun asla çekinme dedi.

İnsanlar benden bir pulu esirgediği zaman Hatîce bütün servetini önüme sürerek bunların hepsi emrindedir istediğin kadar harcayabilirsin dedi.

Dünyada yalnız kaldığım günlerde Hatîce benden asla geri kalmadı; bunların hepsi geçicidir üzülme ileride bu güçlükleri kolaylıklar takip edecektir dedi.

İşte ben Hatîce’yi bu fedakârlıkları için unutmuyorum!”

Hz. Hatîce’yi seneler geçtiği halde unutturmayan meziyetleri Resûlüllah nezdinde kadın arkadaşına oturduğu minderini verdirecek kadar kazanmış olduğu itibar ve kıymeti; hanımların dikkatlerini çekmelidir.

Mü’mine hanımlar İslâm dâvası uğrunda fedakârca çalışan kocalarına engel olmamalı. Hatîce annemiz gibi bütün kuvvet ve imkânlarıyla dâva uğrunda çalışan beylerini takviye ile yardımcı olmalıdırlar.