İrşad faaliyetinden dönen bir Osmanlı alimini dağ başında o günün eşkiyası çevirir. Birinin gözü hocanın köstekli saatine dikilmiştir. Hemen saldırır.

Ama eşkiyabaşı'ndan serrt bir ihtarı almaktan da geri kalmaz:

- Hocaefendinin saatine dokunma! Namazlarını o saatle kılıyor!

Bir başka gün tarladaki çeşme başında çocuğuyla yemeğini yemekte olan bir kadını ablukaya alan eşkiya kadının feryadı üzerine şöyle seslenir:

-Bacım korkma. Bizim senin namusunda gözümüz olamaz. Bizim de bacımız anamız vardır. Biz sadece şu çantadaki ekmeğe muhtacız. Bize bir-iki parça ekmek ver yeter.

Bugün kadın-çocuk genç-ihtiyar demeyip katleden eşkiyayı düşündükçe....