Bir kâfilede bulunan insanlar Ebü'l-Hasan Harkânî hazretlerinin huzûruna gelip;

-Yollar korkuludur. Bize bir duâ öğretiniz diye istirhâm edince; buyurdu ki:

- O zaman Ebü'l-Hasan'ı hatırınıza getiriniz!

Bu söz gelenlerin hoşlarına gitmedi. Yolda eşkıyâ önlerine çıktı. Hepsinin mal ve metalarını aldı. Yalnız Ebü'l-Hasan-ı Harkânî hazretlerini hatırlayan bir kimsenin malına zarar gelmedi. Bu hâle arkadaşları şaşıp sebebini sorduklarında;

-Ebü'l-Hasan-ı Harkânî'yi hatırladım ve kurtuldum cevâbını aldılar.

Gelip durumu Ebü'l-Hasan hazretlerine anlattılar. Ve;

-Biz Allah'tan yardım istedik eşkıyâlar bizi soydu. Fakat seni hatırlayıp senden yardım isteyen şu arkadaş kurtuldu. Bunun hikmeti nedir? diye sordular.

-O arkadaşınızı kurtaran Allahü teâlâdır. Günahkâr ağızdan çıkan duâyı cenâb-ı Hak kabûl etmez. Bunun için siz Allah'a yalvardığınız zaman duânız kabûl olmadı. Bu arkadaşınız beni hatırlayıp imdât isteyince ben de Rabbime duâ ettim; "Yâ Rabbî! Şu kulunu içinde bulunduğu belâdan kurtar." dedim. Rabbim benim duâmı kabûl ettiği için o arkadaşınız kurtuldu. Mesele bundan ibârettir." buyurdu.