Bir gün Emîr-ül mü'minîn Hz.Ömer (r.a) dervişlere bahşîş verdi mal ihsân etdi. Bir kişi bir oğlan çocuğu ile geldi. Ömer (r.a) buyurdu;

-Sübhânallah! Bu çocuğun sana benzediği kadar birbirine benzeyen kimse görmedim. Muhakkak ki bu oğlan sana benzer.

O kişi dedi ki:

-Yâ emîr-el mü'minîn! Bu oğlanın acâib ahvâlinden sana haber vereyim. Ben sefere gitmek murâd etdim. Bunun anası hâmile idi.

Bana dedi

-Beni bu hâlde koyup gider misin.

Ben dedim ki

-Karnında olan nesneyi Allahü teâlâ hazretlerine emânet etdim.

Sonra seferden geri geldim. Annesi ölmüş. Bir gece söyleşirken karşımızda mezârlıkdan bir ateş gördüm. Süâl etdim ki

-Bu ateş nedir?

Dediler

-Bu ateş senin hanımının kabrindendir. Biz bunu her gece böyle görürüz.

Dedim

-Sübhânallah! O hâtun nemâz kılıcı ve oruc tutucu idi. Bu ateş ne hâldir diyerek vardım. Kabri açıp gördüm bir çırâğ yanar. Bu oğlan onun ışığında oynar. Bir ses işitdim ki bana

-Bunu bize ısmarladın geri biz sana verdik diyordu.

Ben dedim

-Nne olaydı anası da diri olaydı.

Hâtıfdaki ses dedi ki

-Eğer anasını da bize ısmarlamış olaydın bu şekilde onu da geri verirdik.