O bir gün sohbetinde buyurdu: (Ey insanlar!

Günâh işlemeyin ki Cehennem var azâb var.

İki niyetle olur işleri her kişinin.

Ya "Allah için" olur yâhut da "Nefsi için".

Nefsi için yaparsa hüsrândır netîcesi.

Zîrâ büyük düşmândır insana kendi nefsi.

Dünyâda en ahmak şey bu Nefs-i emmâredir.

Zîrâ her bir arzusu kendi aleyhinedir.

O yalnız bize değil düşmândır Allah'a da.

Ona yüz verilirse azgınlaşır daha da.

O insanın koynunda sanki Yılan ve Akrep.

Sokup öldürmek için fırsatını kollar hep.

Nefsi ile dost olan kavuşmaz merhamete.

Ve hattâ adım adım yaklaşır felâkete.)

Bir gün de buyurdu ki: (Bu dünyâ "İmtihân"dır.

Hattâ her ânımızda birer imtihân vardır.

An be an ya kazanır yâhut da kaybederiz.

Acı olan şudur ki yok bundan haberimiz.

Günlük hayâtımızda ne yapıyorsak eğer

Doğru şekli bir tektir Yanlıştır ötekiler.

Meselâ Su içmenin çok şekli vardır ama

İçlerinden birisi muvâfıktır islâma.

Bir kimse Besmeleyle oturup sağ eliyle

Üç yudumda içerse Doğrudur bu hâliyle.

Başka türlü içmeyi isterse onun canı

İçebilir ve lâkin kaybeder imtihânı.

Bunun gibi sokakta görse bir Açık kadın

Bulur yine kendini içinde imtihânın.

Zîrâ nefs-i emmâre ve şeytân der ki ona:

(Kaçırma bu fırsatı dön de bak şu kadına.)

Lâkin kalbi ve rûhu derler ki: (Bu iş günâh.

Sakın ona bakma ki nehyetti onu Allah.)

O kalbinin sesine kulak verip o anda

Bakmazsa o an için kazanır imtihânda.

Nefsini tercîh edip verirse karârını

O günâhı işler ve kaybeder imtihânı.

Bunun gibi bir günde binlerce imtihân var.

İnsan "Hür irâdeyle bunlara verir karar.

Bir yanda Nefis şeytân bir yanda Allahımız.

Artık bize kalmıştır tercîh ve karârımız.

Her işte Hak emrini tercîh etmek için de

Onun emirlerini bilmeli ince ince.

İnsan ayıramazsa Doğru ile Yanlışı

Elbet hatâlı olur onun her davranışı.

Öyleyse bir müslümân önce ilmihâlini

Öğrenip ona göre düzeltmeli hâlini.

Bir de yaptıklarını yaparsa "Allah" için

Kurtulması kuvvetle umulur o kişinin.