Dilenci Kim?
Saltanatının sınırları geniş diyarlara uzanan bir hükümdardı. Kibrinin ve gururunun ise sınırı yoktu. Elinden gelse bütün dünyayı eline geçirmek ve mülküne dahil etmek istiyordu. Sürekli “daha daha” diyordu. Hiç kimse ondan bir gün olsun “yeterli” veya “Buna da şükür” sözünü duymamıştı. Yeme-içmede eğlenmede hakarette haksızlıkta hep dünden bir adım ileriye gidiyordu. Öyle bencildi ki iyilik yaparken bile başkalarına ne kadar cömert olduğunu sergilemek isterdi.

İşte bu hükümdar bir gün sarayının önündeki bahçede yürüyüşe çıkmış gezinirken yanına başı önünde eğik elinde dilenci kabı taşıyan bir adam yaklaştı. Muhafızlar dilencinin hükümdarın yanına sokulmasının engellediler.

Hükümdar adamlarına o ana dek hiç konuşmayan dilenciyi bırakmalarını emretti.

“Ne istiyorsun?” diye büyüklenerek sordu hükümdar. Adamın onun yanına dilenmek için geldiği besbelliydi ama o bu soruyu yine de sordu çünkü karşısındakinin kendisine yalvarmasını istiyordu. Bu hep böyle olurdu.

Fakirler dilenciler bir şeyler ister o onlara fazlasıyla ihsanda bulunur adamlar bin bir teşekkürle ve minnetle yanından ayrılırken o “Var mı benim gibi cömert?” dercesine sağına soluna bakınır ve etraftaki yağcıların övgü dolu sözlerini kendinden geçerek dinlerdi.

Ama bu defa öyle olmadı!

Dilenci güldü ve başını kaldırıp hükümdarın gözlerinin içine bakarak şöyle dedi:

“Sultan hazretleri yoksa benim arzumu yerine getirebileceklerini mi sanıyorlar?”

Böylesine küstahça bir söz karşısında önce ne yapacağını bilemedi hükümdar. İstese oracıkta dilencinin kafasını vurdurabilir ya da onu zindanlarda çürütebilirdi. Ama bu dilenci kendisine meydan okumaya kalkmıştı ve bu söz ne kadar ağırına giderse gitsin ona dersini başka bir şekilde vermeliydi. Evet kararını vermişti: Onu cömertliğiyle ezecekti.

“Elbette ki senin arzunu yerine getirebilirim ey dilenci! Ne olduğunu söyle yeter.”

“Çok basit” dedi dilenci ve dilenirken kullandığı kabı uzattı:

“Bu kabı bir şeyle doldurmanın istiyorum.”

Bu kadar basit bir isteği duyunca rahatlayan hükümdar kahkahalarla güldü:

“Bundan kolay ne var?”

Yanındaki vezirlerden birisine dönüp emretti:

“Bu adamın kabını parayla doldurun.”

Vezir saraya gitti dönüşte getirdiği büyükçe bir kese altını dilencinin kabına boşalttı. Normalde kabı doldurup taşması gereken altınlar kaba dökülür dökülmez yok oldu ve dilencinin kabı biraz önceki gibi bomboş kaldı.

Hükümdar ve etrafındakiler gördüklerine inanamadılar. Dilencinin hiç de öyle büyücü bir görünümü yoktu ama yine de ondan ürkmeye başladılar. Hükümdar adamlarını daha fazla altın getirmeleri için saraya yolladı. Ancak her gelen kesedeki altınlar aynı akıbete uğradı. Dilencinin kabına boşanır boşanmaz uçup gittiler. Bu kap sanki kara delik gibi altınları yutuyordu. Önce saraydakiler sonra da olup biteni duyan şehir ahalisi toplandı etraflarına.

Ne kadar altın ve gümüş boşaltırsa boşalsın hükümdar dilencinin küçük kabını dolduramıyordu. Şanı şöhreti itibarı elden gitmek üzereydi. Ama o “Bütün hazinemi gözden çıkarırım da bu dilenci parçasına mağlup olmam” diye homurdanıyordu.

Gerçekten de altınlar gümüşler elmaslar yakutlar... hazinesinde ne varsa dilencinin kabına boşaltıldı. Ama sonuç değişmiyordu: Dilencinin uzattığı kap bomboştu. Saatler geçiyor insanlar hayret ve şaşkınlıkla hükümdarın hazinesinin avuç avuç kabın içinde eriyişini seyrediyordu.

En sonunda hükümdar dilencinin kapandı ve mağlubiyetini ilan etti: “Sen kazandın ama gitmeden önce bana tek bir şey söyle. Bu kabın sırrı nedir?” Hırsıyla kibriyle ün salan koca hükümdar sıradan bir dilencinin önünde böyle yalvarıyordu.

Gerçekte bir dilenci değildi karşısındaki. Ona ders vermek için gönderile dilenci görünüşündeki bir melekti.

Melek “Bu kap” dedi “insan hırsından yapılmıştır. Ve hiçbir şey onu dolduramaz. Hırsına mağlup olan insan ister senin gibi sultan olsun ister köylü kabı hiç dolmayan dilenciye benzer. Dünyanın en güzel sarayları dünyanın en güzel atları dünyanın en büyük hazineleri onu doyurmaz. Hatta dünyayı da yutsa tok olmaz. Elindeki kabı dilenir durur.”