“Gençliğimde -talebelik zamanımda- zorluklar yüzünden dersi terk edip köyümün yolunu tuttum.” Yolda dinlenmek için bir çalı dibine oturmuştum. Bir ara gözüm bir böceğe ilişti. Böcek bir tuğla parçasının üzerine çıkmak istiyor* fakat biraz sonra geriye düşüyordu. Tekrar tırmanıyor* yine düşüyordu. Defalarca bunu tekrarladı ve nihayet çıkmaya muvaffak oldu. Bundan ilham alarak geri döndüm ve derslerime dört elle sarıldım ve bende muvaffak oldum.

vBir gün bir mümine şöyle dediler: “Senin dostun ve kardeşin iyi hallerini bırakıp kötülüklere saplandı. Neden onunla dostluğunu ve arkadaşlığını kesmiyorsun?” O mümin şöyle cevap verdi: Onun asıl şimdi* bir kardeşe ve dosta ihtiyacı vardır. Bu düşkün halinde onu nasıl terk ederim? Aksine* bütün gayretimle eline yapışacağım ve ateşten kurtarmaya çalışacağım.

vYahya aleyhisselam* üç yaşında iken arkadaşları: “haydi sen de gel bizimle oyna”* dediklerinde; minik yavru onlara şu cevabı veriyor: “Biz oyun için yaratılıp dünyaya gelmedik”.

vİmam-ı Âzam Ebû Hanife* fıkıh öğrenmek için devrin meşhur fakîhi Hammad’a gidiyor* üstat ona şöyle tavsiyede bulunuyor: Numan* her gün üç mesele öğren* bundan fazlasını alma. Ta ki* okuduğun ilim sana fayda verebilsin.

vİmam-ı EbûYûsuf şöyle der: Oğlum öldüğü zaman techiz ve defin işini bir dostuma havale ettim* kendim İmam-ı Azam’ın ders verdiği medreseye giderek dersleri takip ettim.

vİmam-ı Âzam Hazretleri çarşamba günleri derse başlardı. İmam-ı Yûsuf Hemedan’i Hazretleri de her hayırlı işe çarşamba günü başlardı. Çünkü Cenabı Hak nûr’u çarşamba günü yaratmıştır.

vHasan-ı Basri Hazretlerine dediler ki: Filan adam senin gıybetini yaptı.Hasan-ı Basri o adama bir kutu şeker gönderdi. Ve dedi ki: ”haber aldım ki* sevabınızı bize hediye etmişsiniz. Biz de size ancak bir kutu şeker hediye edebildik.”

vİmam-ı Âzam Hazretleri* kendisine gelen her dedikoduya aldırmaz ve şöyle derdi: “Allah arkamdan kötü konuşanları affetsin. İyi konuşanları da rahmetine mahzar kılsın.”