Bayram O Bayram Olur.

Ramazana girende
Ravzada gül derende
Havz-i Kevser başında
Ol Resuli görende

Bayram O Bayram olur
Muradına erende.

Cemaat saf saf ola
Mescit müminle dola
Gafiller gele yola
Haktan emir gelende

Bayram O Bayram olur
İman kalbe girende.

Melekler hayran ola
Cürm-ü günah af ola
Her günün bayram ola
Af fermanın gelende

Bayram O Bayram olur
Gafil hakka dönende.

Mevla’dan ola ata
Af ola cümle hata
Lezzete lezzet kata
Şol cennete girende

Bayram O Bayram olur
Maksuduna erende.

Rüyete eyle niyet
Maksut olmasın cennet
Bitecek sonsuz hasret
Mevla murat edende

Bayram O Bayram olur
Sonsuz hasret bitende.