Benlik kavgası.

İnsana medeniyet kurduran da
Bir birine düşman edip savaştıranda!

İnsanın varlık sebebi olan benlik kavgası ile
varlığını sürdürme vesilesi olan sahiplenme duygusu değilmi? ..

Islah edilmeyen benlik
Gurur ve kibir! ..

Hakka razı olmayan sahiplenme duygusu
Zulüm tecavüzün gasp kavga ve savaşların kaynağı olur.

Gerçek manada kendi bedenlerine bile sahip olmayanların
malikiyet dava edip mal kavgası vermelerini anlamak mümkün değil.

Dün senin olmayan
yarında sana kalmayacak
mesuliyetli mal mülk için bu bitmeyen kavga niye?..