DÜŞÜNCE

Düşünce! ..
Hayata anlam kazandıran en önemli insani vasıf.

her akıl ve mantık sahibinin düşünülmesi gereken hayatın sonucu
yaşamın anlamı ve amacı gibi hayati alanlardan uzaklaştırılıp birileri veya bazı odaklar tarafından sadece yaşanılan doğal pratiklere indirgenerek kasıtlı bir şekilde katlediliyor.

Düşünceler yaşamın neden ve nasılı üzerinde değil
basit ve basitleştirici doğal fonksiyonları üzerinde yoğunlaştırılıyor.

Oysaki onlar
özel olarak düşünülmese de
zaten öteden beri yaşamın pratiği içinde
içgüdüsel refleksler halinde yaşanarak varlıklarını sürdürüyorlar.

Önemli olan yaşamın devamı adına
beslenme barınma ve üreme gibi hayatın içinde yaşanan doğal fonksiyonları değil;

Hayatın varlık nedeni olan
YAŞANMI YAŞANMAYA DEĞER KILAN
anlam amaç ve sebep ve sonucunu düşünmek

İnsanlık için hayatı zorluklarına rağmen günübirlik sadece ölmek için
yaşanan bir dayatma olmaktan çıkaran hayati öneme sahip değil mi? ..

Ki! ..
İnsanlar içinde
varlık nedeni gibi gerçek düşünceye odaklı
düşünen ve yaşayan kimseler yok diyemesek de;

maalesef yok denecek bir azınlık konumuna mahkum edilmiş olup;

Emperyalist güçlerin dünya imparatorluğu ütopyasını tehdit unsuru görüldüklerinden dolayı gerçekleri düşünenler ve düşünmeye davet edenler

CÜZZAMLI ilan edilip tecrit ediliyor
horlanıp hakir görülüyor ve suçlu ilan ediliyorlar.

İnsanlar günü birlik düşünceden değil
hayatın sebep ve sonucunu anlam ve amacını düşünmekten uzaklaştırılarak

gerçek manada insan olma özelliklerini kaybettirilip
sadece tüketim aracı bir makine haline getirilmek mi isteniyor?

Her şeyi kuvvet ve servetten ibaret zan eden zihniyetin
ekonomi çarkını döndürmek hakimiyetini devam ettirmek için
insana ihanet edilip insanlık feda ediliyor.

Maalesef insanım diyen
İNSANA BENZER amma insanlığını kaybetmiş
insanlık düşmanı GORİL iştahlı mahluklar tarafından.