Hani birimizin ızdırabı hepimizin ızdırabıydı
Hani şarkta bir müminin ayağına diken batsa
garptaki mümin rahatsız olacaktı hani
Hani bir mümin öldüğü zaman sema ve arz onun ölümüne gözyaşı dökerdi hani
Hani mümin yeryüzünün zinetiydi
Hani müminler bir vücudun azaları gibiydi
Hani göz ağrısa bütün vücud o acıyı içinde hissedecekti hani


Hani Hz Ebu Bekirin teslimiyeti
Hani Hz Ömerin destanlaşan adaleti
Hani Hz Osmanın dillerden düşmeyen hayası
Hani Hz Alinin Bahrı Umman gibi ilmi.
Hani Abdurrahman gibi zenginler.
Hani Ebu Zer gibi fakirler.
Hani Ensar-Muhacir gibi kardeşlikte yarışanlar neredenerede hani?
Anlayamadın Ne yazık ki bunları anlayamadın.


Artık anla...Ne Olur anla...
Anla ki Cennet ucuz değil. Cehennem luzumsuz değil.
Anla ki Cennete giden yol asfaltla döşenmemiş.
Anla ki bedelini ödemediğin hiç birşeye sahip olamazsın.
Anla ki dünyayı bize bizler zindan ediyoruz.: ihmallerimiz

enaniyetimizsamimiyetsizliğimiz


Anla ki Eyyup gibi Sabır Erbaini doldurmadan
Yusuf gibi yıllarca kuyu diplerinde çile çekmeden.
Yakuplar gibi gözlerini hasrete kurban etmeden olmaz.


Anla ki İsmailler gibi bıçak altına yatmadan
İbrahimler gibi ya Allah deyip kendini ateşlere atmadan
Sefine-i Nuh gibi tufanları yara yara hedeflere gitmeden olmaz.


Anla ki bir ömür boyu gözyaşlarını Ceyhun edip ümmeti için an be an dem be
dem alın teri döken Hazreti Muhammed (SAV) gibi alınları terletmeden olmaz.


Ve şunu çok iyi anla ki
başkalarının hayata aşık olduğu kadar ölüme aşık olunmadan asla olmaz...