Padişahlar meclisinin kandili Sultan Mahmut Gazne'den kalkıp Hintlilerle savaşa gitmişti.

Hintlilerin pek kalabalık olan ordularını görünce canı sı*kıldı şaşırdı. O adil sultan bir adakta bulundu; "eğer" dedi "Bu orduyu yenebilirsem elde edeceğim bütün ganimetleri yoksullara dağıtayım." Nihayet savaş bitti.

Sultan Mahmut galip gelmiş sayısız ganimetler elde edilmişti. O kara yüzlü düşman bozulup dağılmış ardına da bir parçasına bile kimse*nin değer biçemeyeceği ganimetler bırakmıştı.


Sultan hemen adamlarından birini çağırıp dedi ki:
- Bu ganimetleri yoksullara dağıt. Çünkü savaştan Önce Allah'a adakta bulunmuştum. Şimdi bu adağımı yerine getirmem la*zım." Herkes itiraz etti

- Bunca mal bunca altın değer bilmez bir avuç yoksula verilir mi? Ya askere ver memnun olsun düşmanına kinlenerek savaşa hazırlansın ya da emret hazi*ne ne götürsünler" dediler.

Sultan tereddüde düştü düşünceye daldı. Adağımı yerine getirip yoksullara mı dağıttırayım yoksa dediklerini mi yapayım diye şaşırdı kaldı. Tam o sırada Ebul Hüseyn denen zeki bin meczup ordunun içinden geçiyordu. Sultan Mahmut onu uzaktan görünce "hah" dedi "Şu meczubu yanıma getir*teyim ona sorayım ne derse onu yapayım. Çünkü o ne asker tanır ne de sultan. Söylenecek sözü sakınmadan söyler."

Ebul HÜseyn'i yanına çağırdı olayı ona olduğu gibi anlattı.
Meczup dedi ki:

-Sultanım şimdi iki şeyden birini yap*mak gerek. Eğer bir daha Allah'a işin düşmeyecekse merak etme; bunların dediğini yap adağını düşünme. Yok bir za*man gelecek yine işin ona düşecekse utan onlara uyma sa*kın adağını yerine getir. Madem Allah sana yardım etti işini düze çıkardı; demek ki kendisine düşeni yaptı. Sana düşen iş nerde peki? Niçin sözünü yerine getirmiyorsun?

Sonunda Sultan Mahmut ganimetin hepsini yoksullara dağıttırdı sonu da adı gibi Mahmut oldu.
Kaynak: Mantıku't- Tayr Kuş Dili Feridüddin Attar

ALINTIDIR.