Ölüm döşeğinde yatarken Sehl hazretlerine bir zât; "Efendim senden sonra mimbere kim çıksın?" diye sorunca Sehl-i Tüsterî hazretleri gözlerini açıp Şâdıdil adındaki bir kâfirin adını söyledi.Etrâfındakiler; "Sehl'in aklı gitmiş bu kadar müslüman âlim varken yerine bir kâfiri geçirdi." diye söylerlerken Sehl-i Tüsterî hazretleri; "Başımda kavga gürültü etmeyiniz. Vaktim azdır. Gidin bana Şâdıdil'i çağırın gelsin." dedi. Şâdıdil gelince; "Ey Şâdıdil iyi dinle üç gün sonra mimbere çık ve müslümanlara vâz et. Bu sana vasiyetimdir!" dedi. Sehl-i Tüsterî'nin vefâtından üç gün sonra ikindi namazından sonra başında kâfir nişânesi belinde zünnar olmak üzere Şâdıdil mimbere çıktı. Ey müslümanlar ey Sehl-i Tüsterî'nin talebeleri! Bana bir vakit hocanız; "Ey Şâdıdil zünnârı çıkarıp atma zamanı gelmedi mi? demişti. İşte bugün emrini yerine getiriyorum." dedi. Sonra sorgucu ve zünnârı çıkarıp attı. Kelime-i şehâdet getirerek müslüman oldu. Cemâat bunu görünce ve o sözleri duyunca ağladılar.

ALINTIDIR.